Özbek atasözleri

Özbekistan
 • Acele etmeyen, tavşana yetişir.
 • Aç kurt, hızlı koşarak gelir.
 • Akıllı kişi atını, ahmak karısını över.
 • Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez.
 • At alırsan, binip al, evleneceksen kadını görüp al.
 • Bağa bülbül, adama akıl yakışır.
 • Bahşiş atın dişine bakılmaz.
 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Bir adam köprü kurar, bin adam geçer.
 • Bir kesekle iki serçe vurulmaz.
 • Bir kişi köprü kurar, bin kişi geçer.
 • Boş çuval dik durmaz.
 • Büyük ye, büyük söyleme.
 • Can çıkadı, huy çıkmadı.
 • Civcivin şansı olsaydı, tavuğun memesi olurdu.
 • Çuvaldız olup çuval dik, deve olup katarda dur.
 • Dayakla ayı bile molla olur.
 • Deve kuraklıkta yürür, ama bir de onu bataklıkta gör.
 • Eşeği üç kuruş, semeri beş kuruş.
 • Her yerin tilkisini kendi tazısıyla avla.
 • İğne kadar delikten, deve kadar soğuk girer. 31 Ağustos 2010
 • İt hurar, karvan otar (İt ürür, kervan yürür).
 • İt karı bolsar, yatıp ürür! (Eski Doğu Türkistan atasözü, Yaşar Süngü’den naklen, 29.08.2007, Yeni Şafak, s. 5). 22 Temmuz 2007 seçimlerinin sonuçları için kullanılabilir... “Kuvvetten düşen it, yatıp ürür” ya da “Yaşlanan it, yatıp ürür. ” şeklinde Türkiye Türkçesine aktarılabilecek bir atalar sözü. Toplum nezdine itibarı kalmayan, sadece ortalığı velveleye verir anlamında.
 • Keçinin başı olacağına, koyunun kuyruğu ol.
 • Kör tavuğa her şey darıdır.
 • Kurt kurdu korur.
 • Okumadan molla olan, gagalamayan karga olur.
 • Pireye kızıp yorgan yakma.
 • Sirke ham olursa kendi kabını yarar.
 • Tarlanın beyi olacağına, kalenin iti ol. 6 Ekim 2010
 • Ucuz şeyin çorbası tatlı olmaz.
 • Yılan kovalarsa yola; deve kovalarsa yokuşa kaç.