"Ebu Hanife" sayfasının sürümleri arasındaki fark

olması gereken yerlerde ı, i, ş, ğ, p harflerini ekledim
(olması gereken yerlerde ı, i, ş, ğ, p harflerini ekledim)
* “Bir kimsenin ilmi, kendisini Allahü teâlânın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir.”
 
* “Allahü teâlâ bize, insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalblerinde ne sakladıklarını bilemiyeceğimizibilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir.”
 
* “Allahü teâlâ, kendisine şükür ismini vermiştir. Çünkü Allahü teâlâ, iyiliği ödüllendirir. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”
* “Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi.”
 
* Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayidolayı devlet baskanibaşkanı ile yakin iliskiilişki içinde ol. Onun yanindayanında atesateş içerisinde imisimiş gibi ol. Çünkü sultan kendisi için istediginiistediğini baskabaşka hiç kimse için istemez.
 
* Devlet baskani sana bir mesele arzettiginde, söylediklerini kabul edecegine kani olmadikça, o meseleyi çözmeyi kabul etme.
 
* AvaminAvamın (siradansıradan seviyesiz ve bilgisiz insanlarininsanların) arasindaarasında, sorulmadan rastgele konusmakonuşma.
 
* AvaminAvamın ve tacirlerin yanindayanında ilme ve dine ait olmayan sözlerden kaçinkaçın ki, mala ragbetrağbet ve sevgin üzerinde durulmasindurulmasın.
 
* Avam arasinda ne gül, ne de tebessüm et, yilisIkyılışık olma.
 
* Gereksiz yere çarsiyaçarşıya - pazara sIkçasıkça çikmaçıkma.
 
* OlgunlugaOlgunluğa erismemiserişmemiş yeni yetismelerleyetişmelerle çok konusmakonuşma, senli benli olma.
 
* Sokaklarda, mescidlerde yeyipyiyip içme. Yol kenarlarindakikenarlarındaki çesmeçeşme ve sulardan su içme.
 
* Yol ortasindaortasında oturma, Yokyok illâ da oturacaksan hiç olmazsa mescidlerde otur.
 
* Dükkanlarda oturma.
 
* Ipekİpek ve ipek karisimikarışimı elbiseleri giyme, ahmakligaahmaklığa yol açar.
 
* Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarinıihtiyaçlarını karsilayabilecekkarşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talebtalep et, sonra helâl mal kazan, sonra da evlen.
 
* GençligindeGençliğinde hep ilimle ugrasuğraş. Çünkü gençlik, gönlün ve zihnin bosboş ve temiz olduguolduğu andirandır.
 
* Her daim Allah'tan kork, emaneti edâ et, seviyeli seviyesiz tüm insanlara nasihat et.
 
* Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi baskalarınınbaşkalarının vakar ve haysiyetini de tanı .
 
* Bilgisiz kisilerlekişilerle özellikle dini konularda tartismayatartışmaya girme .
 
* TartismaTartışma kurallarinakurallarına uymayanlar ve çikarçıkar elde etmek için tartisanlarlatartışanlarla tartismatartışma.
 
* Her kim sana soru sorarsa, sadece sorusuna cevabcevap ver. Meseleyi fazla dagitmadağıtma.
 
* KazançsizKazançsız ve aziksizazıksız on yilyıl da kalsan ilimden yüz çevirme. Çünkü ilimden yüz çevirdigindeçevirdiğinde maisetmaişet derdi, geçim sIkIntisisıkıntisı sana musallat olur .
 
* Talebelerine, sanki onlar senin çocuklarinmisçocuklarınmış gibi egileğil ki, onlarinonların ilme arzulariarzuları artsinartsın.
 
* HakkiHakkı söyleme konusunda sultan dahil hiç kimseden korkma.
 
* Insanlarinİnsanların hatalarının ardinaardına düsmedüşme, aksine onlarinonların güzelliklerini gör. Ancak dini konularda hatalarını gördüklerini digerdiğer insanlara bildir ki ondan sakinsinlarsakınsinlar ve ona uymasinlaruymasınlar. Bu konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden çekinme ki, hiç kimse dini bozmaya, bidatleri hortlatmaya cesaret edemesin. Çünkü Allah bu konuda senin ve dinin yardimcisidiryardımcısıdır.
 
* Senden baskalarınınbaşkalarının yaptigindanyaptığından daha çok ibadet ve taatte bulunmaya çalisçalış ki, ilmin meyveleri üzerinde görülsün .
 
* Alimleri bulunan bir yere vardigindavardığında orada sadece sen varmisvarmış havasinahavasına bürünme. HalkiHalkı etrafinaetrafına toplayiptoplayıp çekip çevirmeye kalkismakalkışma. OnlarinOnların hocalarinahocalarına dil uzatma. Lüzumsuz ve yersiz tartismalaratartışmalara girme. Delilsiz, kaynaksız konusmaOnlardankonuşma. Onlardan biri imisimiş gibi ol. Yoksa sana hased ederler.
 
* Allah için, hep göründügün gibi ol Nasilsan öyle görün
11

değişiklik