Azerbaycan atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
* - '''El gücü, sel gücü!..''' (Selahaddin Kusekenani, İran, Şarki Azerbaycan Eyaleti, (6 Haziran 1999, Beyşehir): Bir elin nesi var, iki elin sesi var anlamında. Selahaddin Bey bu ata sözünü ''“Birlikte bir iş görer, yahşidir. Hatmin, adam muvaffak ola.”'' şeklinde Azeri Türkçesi ile açıklamıştır (Said Dağdaş).
*El kızı bulunur, kardeş bulunmaz, Kardeş bulunur Ana Baba bulunmaz.
*- '''Evvel mescidin içi, sonra eşiği (dışı)!''' (S. Kusekenani'den naklen Said Dağdaş, 6.6.1999): Önce kendi menfaatim, sonra başkaları anlamında. Azeri Türkçesinde “eşik” kelimesi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi hem kapının eşiği deyiminde olduğu gibi bildiğimiz manada, hem de evin dışarısı anlamında kullanılmaktadır (Said Dağdaş).
 
==G==
 
==İ==
* - '''İnsaf, dinin yarısıdır!''' (Selahaddin Kusekenani, Tebrizli Orman Mühendisi, 6.6.1999, Antalya, Cevizli’de naklen alınmıştır):. Azeri Türkçesinden bir atasözü (Dağdaş ve ark., 2006)...
* - '''İt karı bolsar, yatıp ürür''' (Eski Doğu Türkistan atasözü, Yaşar Süngü’den naklen Said Dağdaş, 29.08.2007, Yeni Şafak, s. 5). 22“Güçten Temmuz 2007 seçimlerinin sonuçları için kullanılabilir...- “Kuvvettenkuvvetten düşen it, yatıp ürür”ürür!” ya da “Yaşlanan it, yatıp ürür.! ” şeklinde Türkiye Türkçesine aktarılabilecek bir atalar sözü. Toplum nezdinenezdinde itibarı kalmayan, sadece ortalığı velveleye verir anlamında. 22 Temmuz 2007 seçimlerinin sonuçlarının alınmasının ardından yazılan bir makalede kullanılmıştır…*İti tutarken(Saidköpek Dağdaşalırken) bile esline (soyuna) bak.
*İti tutarken(köpek alırken) bile esline (soyuna) bak.
*İt itliğini elden bırakır sümsünmeyini (sümsünmek = başıboş gezinmek) elden bırakmaz.
*İyiliğe [[iyilik]] her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.
Anonim kullanıcı