"Zübeyir Gündüzalp" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: *Kur'an-ı Hakîm'in Kelâm-ı Ezelî'den gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere hitab etmesi hasebiyle, manasında bir câmiiyet ve külliyet-i hârika vardır. ...)
 
*Kur'an-ı Hakîm'in Kelâm-ı Ezelî'den gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere hitab etmesi hasebiyle, manasında bir câmiiyet ve külliyet-i hârika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi, bir anda yalnız bir mes'eleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'î değil, göz misillü muhit bir nazara sahib olmak gibi, Kelâm-ı Ezelî dahi bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi nazara alan bir külliyette bir kelâm-ı İlahîdir. Elbette onun manası, beşer kelâmı gibi cüz'î bir manaya ve hususî bir maksada münhasır değildir. Bu sebebden, bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, îma, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirînin beyan ettikleri manalar, kavaid-i Arabiyeye ve usûl-ü nahve ve usûl-ü dine muhalif olmamak şartıyla, o manalar, o kelâmdan bizzât muraddır, maksuddur.''(Said Nursi'nin talebelerinden Tahirî, Zübeyr, Sungur, Ziya, Ceylan ve Bayram'ın ortak imzayla yayımladıkları bir sözün son paragrafı)''<ref>Said Nursi, ''İşaratü'l-İcaz'', s.21-22, Söz Basım Yayın, İstanbul:2011, ISBN 978-975-6438-81-7</ref>
 
<ref>Said Nursi, ''İşaratü'l-İcaz'', s.21-22, Söz Basım Yayın, İstanbul:2011, ISBN 978-975-6438-81-7</ref>
*Bilgili insan güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatır.
 
*Kim ilim meselelerinden bir mesele öğrenirse, öğrendiği ilmi başkalarına öğretirse, o kimseye yetmiş sıddık sevabı verilir.
 
*Hem, erkek ve kadın için ilme çalışmak, cahillik bataklıklarında batmamak farzdır. Cenab-ı Hakkın ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin emridir.
 
*Öfke zamanında hürmet ve merhamet en güzel ahlâktır.
 
*Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet harmanını elde eder.
 
*İnsan ne düşünüyorsa odur.
 
==Kaynakça==
41

değişiklik