"Abdullah Cevdet" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
* Geçen pazar çıkan 'Son Telgraf'ın benden aldığı seyahatime ait bazı beyanatım arasında memleketin müthiş nüfus boşluğu hakkında Türkleştirmek şartıyla kaydını açık bir şekilde ve katiyen koyduktan sonra "Almanya ve İtalya gibi her sene bir milyona yakın miktarlarda artan memleketlerin göçmen akınını, istediğimiz takdirde Anadolu'nun boş olan ve hazineler vermek için güç, kuvvet ve ilim ve sanat bekleyen toprakları üzerine açabiliriz" anlamına gelen bir açıklama ortaya koymuştum. Aynen bu şekilde olan ifadem, hiç mana ve mahiyeti olmadığı halde "Reis-i Cumhur tarafından kabul edilen Doktor Abdullah Cevdet Bey'in damızlık insan celbi hakkında fikri" gibi garip bir başlık altına alınmıştır. Hiç iyi niyete delalet etmeyen bu muameleye hayret ederken, Tevhid-i Efkar'ın hakikati ve değiştirmesine, büyük bir şevk ve hararetle giriştiği ve halkın asabiyetine hakkıyla dokunacak neşriyatına şahit oldum. <ref>İçtihad'ın İçtihadı: Abdullah Cevdet'ten Seçme Yazılar. Ankara: Lotus Yayınevi. 237-239.</ref>
:''(17 Ocak 1925'te, Türkiye'nin kalkınmasına ilişkin verdiği demecin yanlış anlaşılması üzerine Akşam gazetesine yaptığı açıklama.)''
* Vatandaşlar! Türkiye Türkiyelilerindir. Türkiye vatandaşları kat’iyyen aynı hukuk ve hürriyete maliktirmâliktir. <ref>Şükrühanioğlu, Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981, s. 127.</ref>
* İşte bakın ben Kürt'üm. Kürtleri ve Kürtlüğü severim. Fakat mademki hukuk ve vazifece eşit Türkiye vatandaşlarındanım, her şeyden evvel Türküm (…) Benim bu sözümden, ben mademki Türkiye vatandaşıyım, Kürt lisanı unutulsun, Kürtlüğüm unutulsun dediğim anlaşılmasın. Bilakis, Kürt Kürtçesini, Ermeni Ermenicesini kültürel olarak ihya etsin. Bundan Türkiye’ye zarar geleceğini sananlar ancak bal kabak kafalı veya hain ruhlu kimselerdir. <ref>[http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/turklerin_ve_kurtlerin_kurdistani-1162515 Ayşe Arman, Türklerin ve Kürtlerin 'Kürdistan'ı]</ref>
 
5.094

değişiklik