Muhammed/S: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(hadis tam manasıyla verilmemiş. eksik yazıldığı için "S" sayfasında cümle içersinde farklı bir anlam kazanmış. Namaz kılmakta olan bir kimsenin önünden, geçenler için söylenmiş bir sözdür. (Zira o, (bu haliyle ) şeytandır.") şe)
Değişiklik özeti yok
<div ><small> '''<''' [[Muhammed]] </small></div>
 
 
*Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz; çünkü severlerse sizi yerler, sevmezlerse gebertirler.<ref>Buhârî, Manakib; el-Suyutî, el-Lâ âli el-Meşnua, c. 1, s. 440</ref><ref>Ebû Davud</ref><ref>İbn Hacer</ref>
*Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç defa dışarı çıkarsın. Çünkü şeytan uyuyanın genzinde geceler.<ref>Ebû Hüreyre'den rivayet edilen bu hadis için bkz. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. 9, s. 59, hadis numarası: 1359.</ref>
*Sokakta giderken kadın denilen şeytanı gördüğünüz an derhal eve dönüp karılarınızla sevişin ve kabaran şehvetinizi giderin.<ref>İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, 20. Baskı Şubat 2014, s. 100</ref>
 
==Kaynakça==
7.276

düzenleme