"Muhammed/K" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k
* Kim kölesi ile yüz okiyye üzerinden mükâtebe yapsa da, kölesi, bunun on okiyyesi hariç hepsini ödese, yine de köledir.<ref>Ebû Davud, Itk 1 (3927)</ref><ref>Tirmizi, Büyu' 35 (1260)</ref><ref>İbnu Mace, Itk 3 (2519).</ref>
* Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.<ref>Müslim, Îmân, 78</ref><ref>Ebû Dâvûd, Salât, 248.</ref>
* Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-uAllahu Teala o mahluku ona musallat eder.
* Kim malı olan bir köle azat ederse, kölenin malı kendisinin olur, yeter ki efendisi bu hususta bir şart koşmamış olsun.<ref>Ebû Davud, Itk 11 (3962)</ref><ref>İbnu Mace, Itk 8 (2629).</ref>
* Kim üzerinde ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.
* Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; ''[önünden geçtiği takdirde]'' siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar.<ref>Müslim, Salat 265 (510)</ref><ref>Ebû Davud, Salat 110 (702)</ref><ref>Tirmizi, Salat 253 (338)</ref><ref>Nesai, Kıble 7.</ref>
* Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.<ref>Buhârî, İlm, 12</ref><ref>Müslim, Cihâd, 6.</ref>
* Koca karısına dayak atarken yüzüne vurmaz, ancak yaralamayacak şekilde döver.<ref>Gazali'nin, Ebu Davud ve Neseî'den naklettiği bu hadis için bkz. İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, 20. Baskı Şubat 2014, s. 156, 290 numaralı dipnot.</ref>
* Konstantiniyye ''[<nowiki />[[İstanbul]]<nowiki />]'' bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.
* Kocasının izni olmadan sokağa çıkan kadını melekler kötüler, lanetler ve bu durum kadının eve dönmesine kadar devam eder.<ref>İbn Abbas'ın rivayetine dayalı bu ve benzeri hadisler için bkz. İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, 20. Baskı Şubat 2014, s. 345.</ref>
* Konstantiniyye ''[<nowiki />[[İstanbul]]<nowiki />]'' bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.<ref>Ahmed bin Hanbel, Müsned; c. 4, s. 335</ref>
* Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.
* Köleyi ölme anında azat edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir.<ref>Ebû Davud, Itk 15 (3968)</ref><ref>Tirmizi, Vesaya 7 (2124).</ref>
6.579

değişiklik