Modül:Günün sözü: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(local xt = string.format('%02d',x) --Gün numarasını 2 hanesi sayıya çeviriyor)
Değişiklik özeti yok
 
local mn = monthNumber(month)
local mt = string.format('%02d',mn)
local xt = string.format('%02d',x) --Gün numarasını 2 hanesi sayıya çeviriyor
if mn==nil then
local t = ';'..x..' '..month..' '..year..'\n'--Başlığı yazıyor. Örnek: 1 Ocak 2014
local ok,result = pcall( frame.expandTemplate, frame, { title=tt } )
local xt = string.format('%02d',x) --Gün numarasını 2 hanesi sayıya çeviriyor
if ok then
-- Günün sözü belirli ise onu ekranda gösteriyor
2.078

düzenleme