"Mahir Çayan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Maddeyi düzenledim. Ayrıca belirteyim o topraksız köylüye dağıttık meselesini, o sözün esas söyleyeni belli değildir. Büyük ihtimal Çayan'ın popülaritesinden dolayı ona kitlenmiştir. Kaynak için bkz. Türkiye Solu Sözlüğü Sayfa 253)
== Sözleri ==
=== Erken dönemler ===
* THKP-C'nin küçük-burjuva aydın çevrelerdeki müttefiki, ancak Kemalistler olabilir. Onlarla olan ilişkilerimizde sağ kanadın oligarşinin kesin müttefiki olduğunu, her zaman devrimci saflara, tarihi bir hareket anında ihanet edebileceğini, nedenleri ile birlikte anlatmalıyız. Ortak cephe bu kanadın, darbeciliğin çıkar yol olmadığını anlayıp, sağ kanadı artık dostu olarak görmediği zaman mümkün olacaktır.<ref>http://www.kurtuluscephesi.com/eris/kessayfa.html</ref>
*Kemalizm emperyalist boyunduruk altında olan yarı sömürge ülkelerin devrimci milliyetçilerinin bir kurtuluş bayrağıdır.
*Kemalizm soldur, Milli Kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır.
2

değişiklik