"Bâki" sayfasının sürümleri arasındaki fark

20 bayt eklendi ,  5 yıl önce
k
değişiklik özeti yok
k (çıkartıldı:{{gününsözü|7 Nisan 2011}} AWB ile)
k
'''[[w:Bâki (şair)|Bâki]]''', (1526 1600) [[w:Türk|Türk]] [[w:divan edebiyatı|divan edebiyatı]] şairi.
 
* ''Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal,'' <br>''Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş...''
:''Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş...''
:(Âlemde sesin Davut gibi çınlasın!.. Gökkubbede baki kalan sadece hoş bir sedadır; kalıcı olan sadece odur.)
 
:(Câhil komaz ki, âlim kişi rahat ede.)
 
* ''Dil derdini gamunla dil-efgâr olan bilür'' <br>''Bîmâr hâlini yine bîmâr olan bilür''
:''Bîmâr hâlini yine bîmâr olan bilür''
:(Gönül derdini gamınla gönlü kırık olan bilir. Hasta hâlini yine hasta olan bilir.)
 
* ''Tutdı cihânı pertev-i hüsnün güneş gibi'' <br>''Doldı sadâ-yı aşkun ile kâh-ı kün fekân''
:''Doldı sadâ-yı aşkun ile kâh-ı kün fekân''
:(Güzelliğinin ışığı güneş gibi dünyayı tuttu. Kün fekân sarayı (dünya), aşkının yankısı ile doldu.)
 
* '' Bezm-i şevkün içre devr eyler felek bir câmdur'' / ''Câmda bir cür' adur aşkun şarabından şafak''
:''(Ey sevgili; felek seni arzulamanın meclisinde dönüp dolaşmakta olan bir kadehtir. Şafağın kırmızılığı ise, senin aşkının şarabından o kadehin dibinde kalmış bir yudumdur.)''
 
* ''Zülf-i siyâhı sâye-i perr-i hümâ imiş,'' <br>''İklim-i hüsne ânun içün pâdişâ imiş...''
:''İklim-i hüsne ânun içün pâdişâ imiş...''
:(Sevgilinin kara zülüfleri, Hüma kuşunun kanadının talih bağışlayan gölgesi gibi olduğu için, güzellik ülkesinin sultanı da odur. [Hümâ kuşunun ele geçirilememesine yapılan bir gönderme de vardır bu beyitte.])
 
* ''Bir secde ile kıldı ruh-i âftâbı zer,'' <br>''Hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş... ''
:''Hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş... ''
:(Sevgilinin civar toprağının (avlusunun) öyle bir kimyası var ki Güneş oraya bir secde etmekle yanağı hemen kıpkızıl bir altına dönüşüverdi!)
 
* ''Görmez cihânı gözlerimiz yârı görmese,'' <br>''Mir'ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş...''
:''Mir'ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş...''
:(Sevgiliyi gör(e)mediğimiz vakitler gözümüze hiçbir şey görünmez; hatta, cihan bile! Eğer “Ayine-i Âlem-nüma” [dünyayı gösteren güzellik aynası], diye bir şey varsa, zannımızca o, sevgilinin güzelliğinin aynasından başka bir şey değildir.)
 
* ''Zülfün esîri bâkî-i bîçâre dostum,'' <br>''Bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş...''
:''Bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş...''
:(Zülfüne bağlanıp esir olan şu çaresiz Bâki, bu haliyle meğer bir bela kemendinin; yani, zülfünün bağına tutulup kalmış...)
 
1.959

değişiklik