"II. Abdülhamid" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(II. Abdülhamid'e aitmiş gibi gösterilen iki sahte hatırattan elde edilen alıntılar kalktı. Ne yazık ki zamanında bilimsel hiçbir incelemeden geçirilmediğinden ona ait olarak zannediliyorlardı. En az 2 TTK başkanı eserlerinde kullanmıştı.)
*Bu dünyada herkes birçok şeyin cahilidir. Yeter ki kendi işinin cahili olmasın. Kendi işinin ehli olduğunu bin bir delille ispat etmiş bulunan Sultan Abdülhamid ise asla cahil değildir. Onun bir yüksek okul ve hatta lise diploması yoktu. Fakat hususi öğretmenlerle hayattan ve içinde yetiştiği büyük ve muhteşem hanedandan çok cevherli şeyler öğrenmişti.<ref>Ocak Dergisi,11.Sayı,11 Mayıs 1956</ref> - [[Nihal Atsız]]
 
*Babam içki içmez, içenleri hoş görmezdi. Saraya sokulmasını da yasak etmişti. DindarSigara ve kahveyi severdi,Allah'ına bağlıhatta,büyük birsigarayı Müslümançok idiiçerdi diyebilirim. Abdestsiz(...) yereBabam, basmazdıgünün çalışma saatleri bittiği vakit, hareme gelirdi. Müzik dinlemek, Saray tiyatrosunda sahne oyunlarını seyretmek en ziyade sevdiği eğlenceleriydi. (...) Haremdeki kızlar tarafından icra edilen, piyano, keman ve sazlardan mürekkep küçük bir orkestrayı, babam sık sık dinlerdi, yine onlar tarafından yapılan İspanyol bale ve danslarını da alaka ile takip ederdi.<ref>Şadiye OsmanoğluOsmanoglu, Hayatımın Acı ve Tatlı Günleri, İstanbul 1966, s. 22-23</ref> - -Şadiye Osmanoğlu
 
== Kaynaklar ==