Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==D==
'''Dar qilyena, ma veynê gil kam heta şino.'''
 
'''Dara gotherî ra max nêvirazyena.
 
'''Dara ke fekî nêgêna binde meroşê.'''
 
'''Darb darb ra nêşermayena.'''
 
'''Darba ke kê bi destê xo bidê xwiro, dejê ya çinyo.'''
 
'''Darî waztişî, dayiş o.'''
 
'''Dest destî ser ra yo.'''
 
'''Dawete dûrî ra weş a.'''
 
'''Dele ke qizvane bî, kûtikû Heleb ra yenê.'''
 
'''Delîyî va aqilî bawer kerd.'''
 
'''Dest destî şiweno, dest tadyeno rî şiweno.'''
 
'''Dewaro paştîrêş, zano qertel kam hete ra yeno.'''
 
'''Derya fekdê kûtikî reyde heram nêbena.'''
 
'''Devî kûlinçî de awdanê!'''
 
'''Devî rê kenger lazim bo se ke, gerek viyeyê xo derg biko.'''
 
'''Destê vengî ra çellpî nîna.'''
 
'''Derdzaf kam o, qalzaf we yo.'''
 
'''Dêso raşt nêrişeno.'''
 
'''Dizdo meye, kerra dana to ro(!)'''
 
'''Dişmen kê huyneno, dost kê bermî keno.'''
 
'''Dişmîş bibe meke şarî, badî vazmede pey embarî.'''
 
'''Dinya veng a, peynî de qebra teng a.'''
 
'''Dizd warrişt wayêrê keyî tebişt!'''
 
''' Dinya milkê werdoxî ya.'''
 
'''Dizdê mîyandê keyî nêpawyeno.'''
 
'''Dinya xan a, ma zê bazirgan î.'''
 
'''Dîk sillodê xo sero pêt o.'''
 
'''Dîk mireno, çim ey sillo de maneno.'''
 
'''Do birayê mastî yo.'''
 
'''Dirbetin bi dirbeta xo zaneno'''
74

düzenleme