Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==K==
'''Karkeran gi werdo, bêkaran nan werdo.'''
 
'''Karê şarî, telî marrî.'''
 
'''Kamî kerd, kamî werd?'''
 
'''Karê şanî meverde nimajî.'''
 
'''Karmê dare dare ra nêbo, dare wişk nêbena.'''
 
'''Kerdî ke estî resaye, jan dana.'''
 
'''Kê bi estorê şarî, timo payayî.'''
 
'''Kê eybê keydê xo, çewres roj şarî ra ver zanê.'''
 
'''Kê kaş kerd, qerfyena.'''
 
'''Kê nişêna şarî, kê nişênê xo zî?'''
 
'''Kê kerra ver kûtikî danê, wayîrê ra şermayenê.'''
 
'''Kê qazan reyde hakan bikê, qina kê şeqyena.'''
 
'''Kê nanê kê werd, herê ey çoço kenê.'''
 
'''Kê sîtildê şarî reyde nişênê şirê awe.'''
 
'''Kê çi ramit ay çînenê.'''
 
'''Kê bi estordê şarê timo peya yê.'''
 
'''Kê royan ra vêrartî se ke, layekan ra rehet vêrenê.'''
 
'''Kê qatiran pix nêke se ke, şûşeyê nêşikyenê.'''
 
'''Kê bi destê xo bikê, milbê xo ancenê.'''
 
'''Kê acêr tû bikê erîş a, kê acor tû bikê zimbêl î.'''
 
'''Kê pîyanz nêwerê, boy kê ra nîna.'''
 
'''Kê rêştarês bibê, kirdê herî reyde rêşta rêsenê.'''
 
'''Kerdox xelisya yo, nêkerdox nêxelisya yo.'''
 
'''Kerga veyşane, hewn de xo mîyandê ciwêndê xelî de veynena.'''
 
'''Kerga veyşane hewndê xo de gilgil veynena.'''
 
'''Kerra girane cadê xo de vindena.'''
 
'''Kenger devî rê lazim bo, milê xo derg keno.'''
 
'''Kela şitî ya, gamî yena gamî serd bena.'''
 
'''Kewçik reyde pêser keno, kondêzî reyde vela keno.'''
 
'''Korî rê veyve çi, kerrî rê dawil çi?'''
 
'''Keyneke va: “Ez nêşermayaynê mi zanaynê heme hewa gavend bigîra.”'''
 
'''Keyê saxokî verê bêemelî xeripyeno.'''
 
'''Kessa nêewtona herre boro, vana: “herre qedyena!”'''
 
'''Kirê herî sey verî.'''
 
'''Ko çiqas berz bo, linga şiwanî ta kiwena.'''
 
'''Kor tadya korî ra va: cîîq (!)'''
 
'''Ko koy nêqesidyeno, mêrdim mêrdimî qesidyeno.'''
 
'''Kirwas beno kirwas, keyna zî bena merez.'''
 
'''Kor zewiciya bes nîyo, waya xwina kor zî xo ra zewicnaye.'''
 
'''Kar û zirar birayê cê yê./ kar û zirara birayê hev in.'''
 
'''Kûtik goştê kutikû nêweno.'''
 
'''Kûtiko ke nêzano bilawo, wayîrdê xo rê meymanan peyda keno.'''
 
'''Kûtik karman reyde nêmireno.'''
 
'''Kûtik rojdê roşonî reyde qelew nêbeno.'''
 
'''Kutikê to xirab bo, meymanan ano berî ver.'''
 
'''Ko birinc bo û ro zî riwen bo, ke kebanî ver de çinî bo, xêrê yê çinî yo.'''
 
'''Kilawa xo seredê xo sero tebîşe.'''
 
'''Korî werd, kirê xo kod ra kerd.'''
 
'''Koro ki ocax ra vejyo?'''
 
'''Kij pê bermi ben pîl.'''
74

düzenleme