Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==L==
'''Lajek vano: ” Keyneke ti mi nêgena?” Aye vana: ” ze ke yewî ez nêgirota, ez to gêna.”'''
 
'''Laj çiwa pî gêno, keyna rêşta maye gêna.'''
 
'''Leyirê marrî bê jahr nêbeno./Çêjikê maraan bê jehr nabe.'''
 
'''Lûy dormeyê rezî gêraye nişêna şiro zere, va: “engûra rezdê hîrre tirşa”'''
 
''' Lûya geyraya şêrdê kewtî ra rindêr a. /Rovîyê geryayî ji şêr ketî çêtir e.'''
 
'''Linga kûtikî telû ra nêpawyena.'''
 
'''Linga xo goreba cilda xo derg bike.'''
 
'''Laj pî şino, keyna may şino.'''
 
'''Lojina ki adir tede nêveşo du tira nêvejyeno.'''
 
'''Lox zî birayê boxî yo.'''
 
'''Loxmeyo pîl bore, qala pîl meke.'''
 
'''Loxmeyê xwino peynî bide, qala xwina peynî mede.'''
 
'''Lojin lojin! fekê to hera yo yan qîna mi!?'''
 
'''Lojine ke tira dû bêro tede şêlik esto.'''(mintiqa Daraheni/Kawar)
74

düzenleme