Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==M==
'''Mabeyn de weno, kinare de kiweno.'''
 
'''Mar pûnî ra aciz o, pûne zî şino qulda marî ver de vejyeno.'''
 
'''Mard de aw peysena, nîsan de naselî wardenê.'''
 
''' Manga mi merde, doyê mi birrya.'''
 
'''Ma xele ramit cew vejiya.'''
 
'''Marr qula xo zano.'''
 
''' Mase gol di bazar nêbeno.'''
 
'''Marrgirote, seyda resnî ra terseno.'''
 
'''Ma zerenc vewr de zî, sîyayî de zî dî.'''
 
'''Merre çî nîyo, dekiweno dene, dene herimneno.'''
 
'''Mekewe pey berî, ti benê xeberî.'''
 
'''Meke kesî yeno verdê nefsî.'''
 
'''Meşo serdê diyarî, ti kiwenê textê binênî.'''
 
'''Meşo xopanî wa şar nêkero to botanî.'''
 
'''Mesîna xo deke, keydê xo de dişminey meke.'''
 
'''Mebirrne malê şarî, ti badî benê bêdebarî.'''
 
'''Meke yarî, ti dekiwenê cado tarî.'''
 
'''Mere nişêno şiro qulike, gezi boçta xo ra girêdano.'''
 
'''Ma mîraz kerd, ên fetîl pewt.'''
 
''' Mêrdimo ke devey yê bibo, serbere yê gerek berz bo.'''
 
''' Mêrde cenek rê maney bigeyro, vana: “ti ardan vêjena, xo pawa têşaynena.'''
 
'''Mêrdimo zûra yew ray taştî weno.'''
 
'''Mêrdim bi qalan bestiyeno, her bi hewsar bestiyeno.'''
 
'''Mêrdimê kê altuno limite yo.'''
 
''' Mêrdimo feqîr pê qalan qelew nêbeno.'''
 
''' Mîr çiqas bielawyo, hinde zî aw kaşkeno.'''
 
''' Malo bêşiwane boka velgî yo.'''
 
''' Mi herê xo dayo ke çoço ra bixelisya.'''
 
''' Mi şit werd fekê mi veşa, do pif kena.'''
 
'''Mi rişt, merrî kirişt.'''
 
'''Muş çend harre fîno, fîneno xo ser.'''
 
'''Merdim pîr beno, zerrî pîr nêbena.'''(mintiqa Daraheni/Kawar)
74

düzenleme