Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==Q==
'''Qala xirabe, ê wayîrî ya.
 
'''Qala weşe pere nêkena.'''
 
'''Qazî qaz her kes embaz./ Her teyr bi reftê xo ra yo.'''
 
'''Qale ki kewt bêntardê di lewan, kiweno mîyandê hîris û di dewan.'''
 
'''Qalî, qalî kê defînenê enî halî.'''
 
'''Qina dizdî timo piz piznena.'''
 
'''Qina ki bonderê tîzan bibo, cemaat di zî kena.'''
 
'''Qeda ser ra qedayê yeno.'''
 
'''Qiya siyaye û qiya sipî, rojo teng di beylû bena.'''
 
'''Qîmetê altunî ancax seraf bizano.'''
 
'''Qero ling bi ling avero.'''
 
'''Qoncê xo no gird verde aşma wesarî.'''
 
'''Qorî weniştî dinya gêrenê, qorî zî dinya çarnenê.'''
 
'''Qehran ra kê xo fînenê behran.'''
 
'''Qalî bigîr yan gedî ra yan delî ra.'''
 
'''Qantire ra pers biyé: " Piyé to kam o ", Vato: " Xalé mi astor o.'''
74

düzenleme