Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

==S==
 
'''Say sayêr ra bo, her kes çiwa xo piro pêşeno,'''
'''Semêd yow palûnê herîya, howt bacûnaxûn xwi eşt awk..."Mintiqa: Az, Cewlîg.'''
 
'''Say, say ra ewniyana sûr bena.'''
 
'''Sereyê di beranan yew tencire de nêgiryeno.'''
 
'''Sereyo ki nêdejo kê dismal pa girêdê(!)?'''
 
'''Seqa goreba heq a.'''
 
'''Serê kilawda mi timo dirate wo.'''
 
'''Ssîya girane, timo cadê xo da.
 
'''Ssî nermêr, gî helalêr.'''
 
'''Sewlsûr Mehmed Axa wo.'''
 
'''Sîla pîl û şinik yew a.'''
 
'''Semêd yow palûnê herîya, howt bacûnaxûn xwi eşt awk..."Mintiqa: AzAzij, Cewlîg.'''
 
'''Siya grane hurenda xo ra nê luvena.'''
74

düzenleme