Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

 
==T==
'''Tanzîyo ke kê zor ver aroşî bidê, aroş nêtebîşeno.'''
 
'''Tanzî zorî reyde aroşî nêtebîşeno.'''
 
'''Tas ke çiringiyaye, raşt bî çi, zûrî bî çi.'''
 
'''Tencire sero, beko vero.'''
 
'''Tengey esta tengey sera ya.'''
 
'''Tengey dim timo herayê ya.'''
 
''' Tencere vano “ez zerrên bîya”, kondêz vano “la ez kû ra bîya”.'''
 
'''Ters verê mergî nêgêno.'''
 
''' Ters ke esto, mezgê lîy o.'''
 
''' Tewredê vengî rê hestor nêhîreno.'''
 
''' Tern û wûşk têde meveşnê.'''
 
''' Ti bikê tîzan nêkê tîzan, gerek ti bidê heqê gozan.'''
 
''' Tinedî rê yew laj bîyo, hesaban ra naka yê dera kenê, kirê yê dera kerdo.'''
 
'''Ti nêzanê veyveyê kê yo, koçikan arê mede.'''
 
'''Tînca nimajî kê germ nêko, tînca êrî kê germ nêkena.'''
 
'''Telî timo herunda telî de peyda beno.'''
 
'''Tebarik o, zikbelik nîyo.'''
 
'''Ters, zê dimişkil o.'''
74

düzenleme