Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

==Û==
==V==
'''Vay vera şino varanî ver.'''
 
''' Varika newa hakanê nexşêna kena.'''
 
'''Va ke “qeda meşo, qisur bêro to reso.”'''
 
''' Va ke: “tîz kamî kerd kamî nêkerd,” va: “bêmay û bêpî kerd.”
 
''' Verg rojdê hewrî paweno.'''
 
'''Verg rojdê mijî paweno.'''
 
''' Verg dewarê padîşay zî kişeno.'''
 
'''Verg hewî fekgunîyên bîyo.'''
 
'''Vergî gazî reyde metersnê.'''
 
''' Vengo ke ciwên de vejyeno, wa hêga de vejîyo; Rîyo ki filhan di dejeno, wa firêze di bidejo.'''
 
''' Veyvî vanê mi bidê cado durî, ez xo rê bikero zaf zaf zûrî.'''
 
'''Vinder wextê xo, bigîr heqê xo.'''
 
''' Verreko hewl koz de bellî yo.'''
 
''' Kelîcewo hewl verekê de beyllî yo.'''
 
'''Va: Herê torê kûrrî bîyo; va: Kûrrî bîyo ez pey seka, barê mi bar û serbarê mi sero yo.'''
 
'''Vitevatê cînêke nê yê camêrdî merdim kişeno.''' (mintiqa Daraheni/Kawar)
74

düzenleme