Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: Revizyonlar arasındaki fark