"Seyyid Ahmet Arvasi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
→‎top: imla AWB ile
k (78.170.77.61 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Mavrikant tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
k (→‎top: imla AWB ile)
* Ben İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslam’ı gaye edinen Türk milliyetçiliğimillîyetçiliği şuuruna sahibim. Benim milliyetçilikmillîyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıktan gelsin, ister çoğunluktan gelsin her türlü ırkçılığa karşıyım. Bunun yanında Şanlı Peygamberimiz’in “kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir. Vatan sevgisi imandandır.” tarzında ortaya koydukları yüce prensiplere de bağlıyım…
*Kendini Allah ve Resulü'nün davasına adamış, sırf Allah rızası için canını, malını ve mevkiini, din ve devleti, müllk ve milleti için fedaya hazır, şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde döğüşen, nefsini düşünmeyen ve ülküsüne fani olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tarihimizin doğurduğu, Allah ve Resulü'nün hizmetine sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesaretini kıran, yolunu kesen kadrolardır. Bunlar Mümin'lere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kınamasına aldırmayan yiğitlerdir. Bu nesil Allah’ın İslam alemine ihsanıdır. ''(Türk-İslam ülkücüsünün tarifini böyle yapmıştır.)''
* ''Seyyid Ahmet Arvasi; bir konferansta aniden sandalyeyi kafasının üstüne kaldırır ve başı sandalyenin altındadır. Dinleyiciler şaşırmıştır. Birkaç saniye sonra sandalyeyi indirir ve üzerine çıkar. Sonra meraklı gözlere bakarak der ki:'' “Menfaatleriniz bu sandalyedir. Eğer üstün tutarsanız alçalırsınız. Fakat menfaatlerinizi ayaklarınızın altına alırsanız yükselirsiniz.”
* Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin. Mucize yürüyebilmen değil, inanabilmendir.
* Benim [[milliyetçilikmillîyetçilik]] anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur.
* Hiçbir zaman Türk'ün totemi olmamış olan [[bozkurt]], coğrafyamızın kültürümüze kazandırdığı bir motiftir.
* Türk milliyetçisimillîyetçisi, Türk içtimaî ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini de bu espri içinde kurmaya çalışır. Kozmopolitlikten hoşlanmaz. Bununla beraber, başka içtimaî ırkları da Allah'ın bir âyeti olarak değerlendirir.
* Bir Doğu Anadolu çocuğu olarak, doğduğum ve büyüdüğüm bölge etrafında döndürülmek istenen hain niyetlere, kahpe tertiplere karşı elbette kayıtsız kalamazdım. Beni yakından tanıyanlar, bütün hayatımı ve çalışmalarımı Türk-İslam Ülküsü'ne vakfettiğimi elbette bilirler.
* Biz Müslüman [[Türk]]üz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.
* Bugün yeryüzünde iki sömürgeci "blok" vardır. Bunlardan biri kara renkli "[[kapitalizm|kapitalist]] emperyalizm"; diğeri ise bütün fraksiyonu ile "kızıl emperyalizm". Birincisi "çok uluslu şirketlerin" paravanasında, "az gelişmiş veya gelişmekte olan halklara yardım etmek, [[özgürlük]] ve uygarlık götürmek" maskesi altında, ikincisi de "ezilen, sömürülen halklara [[bağımsızlık]], [[özgürlük]] ve [[adalet]] götürmek" maskesi altında,"sınıfsal [[savaş]]" sloganı ile "iç [[savaş]]lar" çıkarmakta ve "dünya proleterlerinin dayanışması" adı altında işgalini gerçekleştirmektedir.
* Ve [[tarih]] bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır.
* Çok defa beynelminelci sloganlara yapışarak vatan çocuklarını kendi öz tarihlerine millimillî ve mukaddes kültür ve medeniyetlerine, millimillî ülkülerine yabancılaştırmaya; [[din]]lerine, [[dil]]lerine, bayrağına ve [[tarih]]ine düşman etmeye çalışıyorlar.
* [[Tarih]]ine, [[kültür]]üne, bayrağına, [[devlet]]ine ve [[millet]]ine yabancılaşmış nesiller ve kadrolar teşekkül etmişse, bizi biz yapan millimillî ve mukaddes değerlerimize alanen tecavüz edilebiliyorsa, [[devlet]]in ve [[millet]]in bütünlüğüne yönelen eylemler pervasızlaşmışsa, bunları sadece sosyal değişmelerin doğal sonuçları olarak yorumlamak mümkün değildir. İhanetle, kendini sosyal değişmenin sancıları ile maskeleyemez.
* İtikat ve ibadete bid'at katan, [[İslamiyet]]i kendi dar idraklerine göre tamamlamaya kalkan beyinsizler, kendilerine ne ad verirlerse versinler, asla [[İslam]]'a hizmet etmemektedirler.
* [[Türk]] [[milliyetçilikmillîyetçilik|milliyetçilerininmillîyetçilerinin]] çile ve ızdıraba düçar olduğu dönemler Türk Milli şuurunun yeni bir zaferini müjdelemektedir. Mustaripler, mağdurlar ve mazlumlar çoğalıp [[Türk]] [[milliyetçilikmillîyetçilik|milliyetçilerininmillîyetçilerinin]] saflarını takviye ettikçe hareketin aşk ve hararet potansiyeli de artmaktadır.
* [[Türk]]üm, Müslümanım ve medeniyim diyen Türk-İslam ülkücülerine, en az 200 yıldan beri ezilen hor görülen vatan çocuklarına devrimbazların neden, niçin ve nasıl düşman edildiğini acaba gösteremiyecek miyiz? "Türküm" derse ilkel olmakla itham edilen; milletin tarihine, kültürüne ülküsüne yabancılaşmayan öğretmen, memur, polis, öğrenci, işçi ve halkın ıstırabı ne zaman bitecek?
* [[Vatan]]ımız ve [[millet]]imiz dört bir yandan ayrı renk ve biçimde gelişen kültür emperyalizmine maruz kalmaktadır. Kapitalist ve komünist oyunlara ilaveten Arap ve Fars kültürünün ülkemizdeki tahribatı çok büyük olmaktadır.
* [[Türk]] Milletinin hayatî meselesi, tamamen kendinden olan kendini çok seven millimillî tarihine, millimillî kültürüne gönülden bağlı ve bu değerlere yabancılaşmamış aydın ve milliyetçimillîyetçi kadrolardır. İşte millimillî eğitim Türk Milletine daima bunları vermelidir.
* Dinimizin ve milliyetimizinmillîyetimizin düşmanları, din ve milliyetmillîyet gibi iki mukaddes varlığımızı birbirine düşman göstermek oyunundan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor.
* İnanıyorum ki, hem [[Türk]] hem Müslüman olmak hem de muasır dünyaya öncülük etmek mümkündür.
* [[Türk]] devletini yıkmak ve [[Türk]] milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, [[İslam]]'a da ihanet etmektedirler.