"Ahmed Paşa (şair)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiket: 2017 kaynak düzenleyici
Etiket: 2017 kaynak düzenleyici
{{kaynaksız}}
{{Biyografi
|kişi_adı=Ahmed Paşa
'''Ahmed Paşa''' (d. 1426 - ö. 1497), 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve Divan Edebiyatı şairi.
 
==Sözleri==
* Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr<br/>Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim
*: ''(Ezel gününde sevgilinin gözü bana bir merhaba lûtfetti. O gün bugündür, o bakışın mestliğiyle başka birinin merhabasını hiç tanımadım.)''
 
* Öldürür gözlerin ey yâr elimden ne gelir <br/>Mest oluptur iki hûn-hâr elimden ne gelir
*: ''(Gözlerin öldürür ey yâr! Elimden ne gelir. İki zalim, acımasız (gözler) mest olmuştur. Elimden ne gelir.)''
* Ol şeh-i hûbân ki iklim-i dilin sultânıdır<br/>Her ne der cân üstüne fermân anun fermânıdır.
 
*: ''(Gönül ülkesinin hâkimiyetini tamamıyla ele geçiren sevgilinin her sözü bir ferman sayılacaktır)''
* Ol şeh-i hûbân ki iklim-i dilin sultânıdır<br/>Her ne der cân üstüne fermân anun fermânıdır.
* Âşık-ı şûrîdesin gah öldürüp geh dirgüren <br/>Gamze-i düzdîdesiyle hande-i pinhânıdır.
: ''(Gönül ülkesinin hâkimiyetini tamamıyla ele geçiren sevgilinin her sözü bir ferman sayılacaktır)''
*: ''(Aklı başından gitmiş âşığını kah öldürüp kah dirilten sevgilinin hırsız gamzesi ile gizli gülüşleridir)''
 
* Öldürür her şeb beni hicrân-ı yâr illâ yine<br/> Dirgürür her subh-dem kûyundan uğrayan nesîm.
* Âşık-ı şûrîdesin gah öldürüp geh dirgüren <br/>Gamze-i düzdîdesiyle hande-i pinhânıdır.
*: ''(Her gece beni sevgiliden ayrılık, öldürürken; her sabah sevgilinin köyünden esen sabah rüzgârı ise, diriltir)''
: ''(Aklı başından gitmiş âşığını kah öldürüp kah dirilten sevgilinin hırsız gamzesi ile gizli gülüşleridir)''
* Va'de-i vaslın işitsem ölürüm şevkimden<br/> Döyemez yüregim ol va'de kaçandır demege
 
*: ''(Kavuşma gününü işitsem şevkimden ölürüm. O va'de ne zamandır demeye yüreğim dayanamaz.)''
* Öldürür her şeb beni hicrân-ı yâr illâ yine<br/> Dirgürür her subh-dem kûyundan uğrayan nesîm.
* Yüz çevirme inen be hey kâfir<br/> Ölmek olmaz seven be hey kâfir
: ''(Her gece beni sevgiliden ayrılık, öldürürken; her sabah sevgilinin köyünden esen sabah rüzgârı ise, diriltir)''
*: ''(Behey kâfir, çok da yüz çevirme zira sevenler ölmez)''
 
* Ne yüz ağardasun Ahmed reh-i aşkından <br/> Ki rakîbe uyar ol yüzü karadan geçmez
* Va'de-i vaslın işitsem ölürüm şevkimden<br/> Döyemez yüregim ol va'de kaçandır demege
*: ''("Ey Ahmet, sevgilinin aşkından ne beklersin; o rakibe uyar ve o yüzü karadan geçmez)''
: ''(Kavuşma gününü işitsem şevkimden ölürüm. O va'de ne zamandır demeye yüreğim dayanamaz.)''
* Cân verir her nefesde bin ölüye<br/> Bizi anmadı bir nefes n'idelim
 
*: ''(Sevgili her nefeste bin ölüye can verirken, bizi bir nefes dahi anmazdı, ne yapalım)''
* Yüz çevirme inen be hey kâfir<br/> Ölmek olmaz seven be hey kâfir
: ''(Behey kâfir, çok da yüz çevirme zira sevenler ölmez)''
 
* Ne yüz ağardasun Ahmed reh-i aşkından <br/> Ki rakîbe uyar ol yüzü karadan geçmez
: ''("Ey Ahmet, sevgilinin aşkından ne beklersin; o rakibe uyar ve o yüzü karadan geçmez)''
 
* Cân verir her nefesde bin ölüye<br/> Bizi anmadı bir nefes n'idelim
: ''(Sevgili her nefeste bin ölüye can verirken, bizi bir nefes dahi anmazdı, ne yapalım)''
 
{{vikipedi}}
 
[[Kategori:Kişiler-A]]
[[Kategori:Türk şairler]]