"Ebu Hanife" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* Bir kimsenin ilmi, kendisini Allahü Teâlânın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir.
 
* Allahü Teâlâ bize, insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalblerindekalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir.
 
* Allahü Teâlâ, kendisine şükür ismini vermiştir. Çünkü Allahü Teâlâ, iyiliği ödüllendirir. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
* Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanı ile yakin ilişki içinde ol. Onun yanında ateş içerisinde imiş gibi ol. Çünkü sultan kendisi için istediğini başka hiç kimse için istemez.
 
* Devlet baskanibaşkanı sana bir mesele arzettigindearz ettiğinde, söylediklerini kabul edecegineedeceğine kani olmadikçaolmadıkça, o meseleyi çözmeyi kabul etme.
 
* Avamın (sıradan seviyesiz ve bilgisiz insanların) arasında, sorulmadan rastgele konuşma.
* Avamın ve tacirlerin yanında ilme ve dine ait olmayan sözlerden kaçın ki, mala rağbet ve sevgin üzerinde durulmasın.
 
* Avam arasindaarasında ne gül, ne de tebessüm et, yılışık olma.
 
* Gereksiz yere çarşıya -, pazara sıkça çıkma.
 
* Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma.
* Dükkanlarda oturma.
 
* İpek ve ipek karışimıkarışımı elbiseleri giyme, ahmaklığa yol açar.
 
* Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talep et, sonra helâl mal kazan, sonra da evlen.
* Her kim sana soru sorarsa, sadece sorusuna cevap ver. Meseleyi fazla dağıtma.
 
* Kazançsız ve azıksız on yıl da kalsan ilimden yüz çevirme. Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntisısıkıntısı sana musallat olur.
 
* Talebelerine, sanki onlar senin çocuklarınmış gibi eğil ki, onların ilme arzuları artsın.
* Hakkı söyleme konusunda sultan dahil hiç kimseden korkma.
 
* İnsanların hatalarının ardına düşme, aksine onların güzelliklerini gör. Ancak dini konularda hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki ondan sakınsinlarsakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden çekinme ki, hiç kimse dini bozmaya, bidatleribid'atları hortlatmaya cesaret edemesin. Çünkü Allah bu konuda senin ve dinin yardımcısıdır.
 
* Senden başkalarının yaptığından daha çok ibadet ve taatte bulunmaya çalış ki, ilmin meyveleri üzerinde görülsün.
* Alimleri bulunan bir yere vardığında orada sadece sen varmış havasına bürünme. Halkı etrafına toplayıp çekip çevirmeye kalkışma. Onların hocalarına dil uzatma. Lüzumsuz ve yersiz tartışmalara girme. Delilsiz, kaynaksız konuşma. Onlardan biri imiş gibi ol. Yoksa sana hased ederler.
 
* Allah için, hep göründügüngöründüğün gibi ol. Nasılsan öyle görün.
 
* Tartışma anında korkak olma. Yoksa bildiklerini karıştırırsın, dilin tutulur kalır.
* Çok gülmekten sakin, çünkü o kalbi öldürür.
 
* Ancak agir basliağırbaşlı bir sekildeşekilde yürü, Hoppahoppa ve kaypak olma.
 
* İşlerinde aceleci olma.
 
* Biri arkandan çagirincaçağırınca ona kulak verme. Çünkü arkalarindanarkalarından ancak hayvanlar çagirilirçağırılır.
 
* KonusurkenKonuşurken bagiripbağırıp çagirmaçağırma. Lüzumsuz yere sesini yükseltme. Sakin ve agirbasliağırbaşlı ol.
 
* Yalnız kaldığında olduguolduğu gibi insanlarininsanların yanında da Allah'ı zikret.
 
* Namazlardan sonra kendine ait bir virdin (Allah'ı zikir, şükür, Kuran tilaveti ve duâ) olsun.
 
* Her ay oruç tutacagintutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda baskalaribaşkaları seni örnek alsinalsın.
 
* Mecbur kalmadikçakalmadıkça alis-verisalışveriş isleri ile ugrasmauğraşma. Bu işlerini güvendigingüvendiğin kisilerekişilere gördür.
 
* Kendini kontrol et, başkalarını gözet ki, ilmin ile hem dünyan hem de ahiretinden yararlanılsın.
 
* DünyaliklarinaDünyalıklarına ve bulundugunbulunduğun haline güvenme. Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir.
 
* Ölümü çokcaçokça hatirlahatırla.
 
* HocalarinHocaların için duâ ve istigfardaistiğfarda bulun.
 
* Kabirleri, ilmi ile amel eden zatlarizatları ve mübârek yerleri çokcaçokça ziyaret et.
 
* Dine dâvetin dışında hevâ ve heves ehli ile düşüp kalkma. Oyun oynama. Sövüp sayma.
 
* Ezan okundugundaokunduğunda hemen mescide koş.
 
* İnsanların sırlarını açığa vurma.
* Cimrilikten sakın. Aç gözlü ve yalancı olma. Saçmalama. Her işinde mürüvvetini, insanlığını muhafaza et.
 
* Her halukârda beyaz, açıkrenkliaçık renkli elbise giy.
 
* Dünyaya çokcaçokça haris olma, gönül zenginligizenginliği içinde ol. Fakir olsan bile kanaatkârlığını, gönül zenginliğini ortaya koy.
 
* Eşyalarını rastgele insanlara değil, güvendiğin kişilere teslim et. İşlerini de onlara gördür.
* İlim meclislerinde kızma, kendini bilgisizlerle ölçme.
 
* Bu öğütlerime sarıl ki, Allah'ın izni ile önünde sonunda ondan faydalanasın. Beni de duândan unutma. Ben ancak senin ve müslümanlarınMüslümanların maslahatları, yararlanmaları için bu tavsiyeleri yaptım.
 
* Haramdan sakınmak ve emirleri yerine getirmekten ibaret olan takvâyı sermaye yap. Zahiri duygularını haramdan sakındırdığın gibi, kalbini de harama sirayet edebilecek düşünce ve vesveselerden, bozuk niyetlerden temizle. Kemâl-ı zillet ve tevâzûdan ibaret ubûdiyetle Cenâb-ı Feyyâd-ı Mutlak’ın emirlerini yerine getir.
* Gücün yettiği kadar, halktan bahsetmek suretiyle onları aleyhine döndürme. Ya zikirle sus, yahut da konuşurken malayani şeylere girme. Her fuzuli işten kendini dizginle.
 
* Yolda karşılaştığın her müslümanaMüslüman'a selam ver. Hayır ehlini sev, şer ehlini de idare et.
 
* Peygamber aleyhisselâma çok salavat getir. Çünkü bu, O’nun şefaatinin peşin ücretidir.
“Her amel niyetlerle beraberdir.” Yani, amel neyse, niyet de odur. Amelin sevabı, niyete göre verilir. Niyet ne kadar ihlaslı ise, amel de o kadar doğru olur.
 
“Kişinin malâyânîyi terk etmesi, İslâmının güzelliğindendir.” İnsan ne kadar müslümanMüslüman olursa, o ölçüde malâyânîyi terk eder.
 
“Sizden biriniz nefsi için sevdiğini, başkası için de sevmedikçe (gerçek) mü’min olamaz.” Yani, namus haricinde bütün menfaatlerin mü’min kardeşinde de olmasını istemek lazımdır.
“Şüphesiz, helal bellidir. Haram da bellidir. Lakin, aralarında şüpheliler vardır. Kim bu şüphelilerden sakınırsa, dinini ve şerefini korumuştur.”
 
“Müslüman odur ki, diğer müslümanlarMüslümanlar onun elinden ve dilinden selâmete kavuşmuşlardır.” Yani, eliyle ve diliyle müslümanMüslüman haklarına tecavüz etmeyen ve onlara zarar vermeyen kimse kâmil bir mü’mindir.
 
* Havf ve recâ arasında amel et. Yani, sıhhatte iken korku ile ümit arasında, vefat zamanında da “Şüphesiz, Rabbim beni affeder” diye Allah Teâlâ hakkında hüsn-ü zan et ve hüsn-ü zan (ümid) üzere ölmeye çalış.
* Ey zerre kadar hayrı da, zerre kadar şerri de karşılıksız bırakmayan Allah’ım. Bu kulunu cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru. Bu kulundan rahmetini esirgeme.
 
* Bütün zulüm saltanatları, bütün yalan ve talan siyasetleri 'Boyun Eğmeğineğmeyin!' buyruğunun göz ardı edilmesi yüzünden başarılı olmuştur.
 
<!-- kategoriler -->
6.888

değişiklik