"Heinz Guderian" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
* Tanklar gerçekten can koruyan bir silâhtır.
: (''Polonya Seferi'nde Hitler'e söyledikleri, 5 Eylül 1939.'')<ref>a.g.e., s. 98.</ref>
* Tankların gerçek önemi, Versay Antlaşması'nın Almanya'nın, savaşta kullanılacak zırhlı araçlar, tanklar ve benzeri teçhizat edinmesi ya da yapmasını yasaklaması ve aksi takdirde cezalandırılacağını belirtmesinden açıkça anlaşılıyordu. <ref>a.g.e., s. 119.</ref>
* O günden beri birçok general ile görüştüm. Bunların hepsi, daha çok yakınlarda Polonya Seferi'nde ehliyetlerini ispatladıklarını ve Almanya için hayatlarını tehlikeye koyduklarını ve bu seferi, üç haftayı pek az aşan kısa bir süre içinde sonuçlandırdıklarını, buna rağmen hükümetin ileri gelen önemli kişilerinin arasında kendileri hakkında böylesine apaçık güvensizliğinin bulunmasından duydukları hayret ve tepkiyi dile getirdiler. Önümüzde bulunan, Batılı devletlerle ciddi bir savaş tehlikesi çerçevesinde en yüksek kademedeki önderler arasındaki böylesine önemli bir anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasının zorunlu bulunduğuna inandıklarını belirttiler. Genç generaller arasında bulunan benim bu meseleyi sizin önünüze getiren kişi kişi oluşuma belki hayret etmiş olabilirsiniz. Üstlerimden birçoğundan bu görevi üzerlerine almalarını istirham ettim, ancak hiçbiri buna istekli görünmedi. Bu nedenle ileride, sizin Kara Ordusu generallerine 'Kendilerine güvenimin olmadığını söyledim ve onlar da bunu kabul ettiler, hiçbiri itiraz etmedi,' demenizi arzu etmiyoruz. Bugün, bu nedenle ve hem haksız hem de hakaret dolu saydığım sözleri protesto ettiğimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Şayet güvenmediğinizi sandığınız bazı münferit generaller varsa bu takdirde onları görevden uzaklaştırmanız gerekir. Önümüzdeki savaş uzun bir savaş olacaktır. Askerî önderliğimiz içinde böyle bir gedik bulunmasını hoş göremeyiz. Bu nedenle 1916'da I. Dünya Savaşı'nda Hindenburg ve Ludendorf'un yüksek komuta makamına getirilmelerinden önceki bunalıma kıyaslanabilecek kritik bir durumdan evvel, karşılıklı güvenin sağlanması gereklidir. O zaman çözüm bulunmasında çok geç kalınmıştı. En yukarı kademedeki önderlerimiz bir kez daha zorunlu tedbirlerin alınmasında çok geç kalınması durumuna düşmemelidirler.
: (''Bir konferansta, Goebbels ve Göring'in "Parti, Kara Kuvvetlerine güven besleyememektedir." demesinden sonra Hitler'e söyledikleri.'')<ref>a.g.e., s. 111-112.</ref>
5.799

değişiklik