"İsmail Enver" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Sözleri: İçerik eklenmiştir.
k (Sadkappk mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Felecita tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
Etiket: Geri döndürme
(→‎Sözleri: İçerik eklenmiştir.)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
* Esir İslam âlemi içün biricik kurtuluş yolu bu âlemi teşkil eden her milletin kendi gücü ile üzerine çökmüş olan ecnebi tahakkümünü atmaya yürümesidir. Eğer küçüğünden büyüğüne kadar bu yolda kurtuluş mücadelesine girmeye azmetmez ve vakit kaybetmeksizin buna hazırlanmazsak, kıyamete kadar esaret zinciri altında inleriz. Böyle umumi bir hareket teşebbüsünün zalimlerin nazar-ı dikkatlerini daha ziyade celbedeceğini, dolayısıyla bunların zulümlerini arttıracağını ve belki de yarı müstakil kalmış olan Türkiye, İran ve Afganistan'ı da mahva yürüyeceklerini söyleyenlerimiz bulunur. Fakat maziye ve hale şöyle bir bakacak olursak, bu yoldaki düşüncelerin boş olduğunu pek ala anlarız. İslam âleminin ekseriyetinin esarette kalması akvam-ı İslamiyeden henüz müstakil olanlarından, hangisine temin-i hürriyet ve istiklal etti?. Şu halde bize kalan yegâne yol, esir kardeşlerimizi de kurtarmaya savaşarak hep birlikte hakkımızı, hürriyetimizi istirdad ve muhafaza etmek içün ölümü göze alarak, el birliğiyle çalışmaktır. Zaten mukadder olan ölümden korkarak köpek gibi yaşarsak hem geçmişlerimizin, hem de geleceklerimizin la'netlerine müstehak oluruz. Halbuki kurtuluş içün ölmeyi göze alırsak hem biz, hem de bizden sonrakilerin hür ve bahtiyar olmasını temin etmiş oluruz.
* Tarih şahittir ki, Türk askerinden şanlı, Türk askerinden fedakar hiçbir asker yoktur.
*O haysiyetsizi tahttan indirdiğimize o kadar mutluyum ki..
**1915, Abdülhamit 2 hakkında
*Ah, cesur Araplarım! Keşke onları tüm çöl yollarından toplayıp, düzgün bir şekilde silahlandırabilseydim ... Ama korkarım ki olamaz. Yüzlerce ve binlerce ihtiyacım olduğu yerde onlarca ve skorla sürükleniyorlar.
**"American Review of Reviews" ten alıntı
*Türkiye söz konusu olduğunda tüm güçlerin planları her zaman tamamen bencilce olmuştur. Yıllardır Rusya, Karadeniz boyunca ve Kafkasya'nın güneyinde kalan Türkiye'nin geri kalanı hakkında hiçbir şey söylememek için Konstantinopolis'e göz dikti ve İngiltere, Rusya'nın bu emelleri gerçekleştirmesini engelleyecek kadar bizi yeterince güçlü tutmaya çabaladı. Sonunda Kaiser, Baltık'tan Basra Körfezi'ne kadar Alman kontrolündeki devletler zinciri planıyla geldi. Rusya bizi haritadan silecek, İngiltere bizi zayıf tutacak ve Almanya bizi güçlü kılacaktı. Onların yüzlerindeki tüm bencil motifler şüphesiz, ama - biz Türkler için, özellikle biz Jön Türkler için hangi alternatifin en az tiksindirici olduğunu merak ediyor musunuz? seleflerimizi çaresiz tutan İngiliz ve Rus diplomasisi ve entrikasının ağına düşmekten kaçınmak için elimizden geleni yapan kim? Almanya'nın Bağdat demiryolu imtiyazını neden aldığına, Hicaz hattının neden Almanlar tarafından yapıldığına ve Almanların askeri teşkilatımızı neden yeniden kurduğuna dair sorunuza cevap vermek için daha fazla şey söylememe gerek yok sanırım.
**Alıntı "The American Review of Reviews" - Sayfa 184 - Albert Shaw - 1915.
*Gerçek Türk birleşmesi en büyük dileğim ve bunun için bana çalışma özgürlüğü tanıyan her türlü uluslararası siyasi düzenlemeye abone olacağım. Türkiye'de çok sayıda Hıristiyan ve Müslümanlar var. İkincisi, dışarıdan değil, içten yeniden yaratırdım. Batı'da savaş gemilerini ve şarapnellerini kurtarmak için ihtiyacımız olan çok az şey var ve eğer bizi rahat bırakırsa bunlara bile ihtiyacımız olmayacak.
**Alıntı "The American Review of Reviews" - Sayfa 184 - Albert Shaw - 1915
*Bugün askerlerimizle ilgileniyoruz, dolayısıyla sadakatleri. Eskiden bir adama tüfek veriliyordu ve kendisi için yer değiştirmesi gerekiyordu.
**Alıntı "Ermeni Soykırımı: Amerikan Basınından Haber Hesapları, 1915-1922" - Sayfa 7 - Richard Diran Kloian - Tarih - 1985.
*Çalışmayanları zenginleştirmek isteyen herkes yok edilmelidir.
**Alıntı "Kan ve Toprak: Bir Dünya Soykırım ve İmha Tarihi" - Sayfa 405 - Ben Kiernan - Sosyal Bilimler - 2007.
*Atalarımızın kanıyla sulanan ovaları, çayırları bir insan nasıl unutabilir; Türk akıncılarının atlarını tam dört yüz yıl boyunca sakladıkları yerleri, camilerimizle, türbelerimizle, tekkelerimizle, köprülerimizle ve kalelerimizle terk etmek, onları kölelerimize bırakmak, Rumeli'den Anadolu'ya sürülmek için: bu bir kişinin tahammülünün ötesindeydi. Hayatımın geri kalan yıllarını Bulgarlar, Yunanlılar ve Karadağlılardan intikam almak için memnuniyetle feda etmeye hazırım.
**Taner Akçam - Tarih - 2007 - Sayfa 115, "Utanç Verici Bir Eylem: Ermeni Soykırımı ve Türkiye'nin Sorumluluğu Meselesi" nde alıntılanmıştır.
*İslam dünyasının, Majestelerinin arzu ettiği gibi bir devrim haline dönüşmesi, bir süredir hazırlık aşamasındaydı ve şimdi eyleme konulmuştu.
**19 Ağustos 1914. "Utanç Verici Bir Kanun: Ermeni Soykırımı ve Türkiye'nin Sorumluluğu Meselesi" - Taner Akçam - Tarih - 2007 - Sayfa 132.
*Ermenileri yaşadıkları yerlerden alıp başka yerlere göndererek tehdit ortadan kaldırılabilirdi.
**Taner Akçam - Tarih - 2007 - Sayfa 143, "Utanç Verici Bir Eylem: Ermeni Soykırımı ve Türkiye'nin Sorumluluğu Meselesi" nde alıntılanmıştır.
*[Alaycı bir şekilde gülerek] Ruslar çekilirse, biter.
**Alıntısı "The Armenian Review" - Sayfa 89 - Hairenik Derneği - Ermenistan - 1948.
*Çok yanılıyorsun. Bu ülke kesinlikle kontrolümüz altında. Suçu astlarımıza kaydırma arzum yok ve meydana gelen her şeyin sorumluluğunu kendim üstlenmeye tamamen istekliyim
**Ermenilere yönelik katliamlardan üzüntü duyan ve onları uzak vilayetlerdeki sorumsuz taliplere ve astlara atfeden ABD Büyükelçisi Morgenthau'ya yanıt olarak. Alıntı "Yanan Dicle: Ermeni soykırımı ve Amerika'nın tepkisi" - Sayfa 374 - Peter Balakian - Tarih - 2003.
*Kendi halkımızı doyuramadığımız halde Ermenilere nasıl ekmek sağlayabiliriz? Acı çektiklerini ve büyük olasılıkla önümüzdeki kış hiç ekmek alamayacaklarını biliyorum. Ama burada, Konstantinopolis'te un ve giysi bulmada büyük zorluk yaşıyoruz.
**Alıntı: "Soykırımdan Direnişe Ermeniler: Soykırımdan Direnişe" - Sayfa 82 - Gérard Chaliand, Yves Ternon - Sosyal Bilimler - 1983.
*O zaman Ermenileri ve Yunanlıları sakinleştirmek için Platonik yöntemleri kullanabiliriz, ancak savaş zamanında araştırıp pazarlık yapamayız. Derhal ve kararlılıkla hareket etmeliyiz. Ben de Ermenilerin Ruslara bağımlı olarak hata yaptığını düşünüyorum. Ruslar onları canlı görmektansa öldürülmüş görmeyi gerçekten tercih ediyor. Bizim için olduğu kadar Ruslar için de büyük bir tehlike. Türkiye'de bağımsız bir hükümet kurarlarsa Rusya'daki Ermeniler orada bağımsız bir hükümet kurmaya çalışırlar.
**Alıntı: "Soykırımdan Direnişe: Soykırımdan Direnişe Ermeniler" - Sayfa 81 - Gérard Chaliand, Yves Ternon - Sosyal Bilimler - 1983.
*Ermeniler, düşmanlarımıza katılırlarsa başlarına ne geleceği konusunda adil bir uyarı aldılar. Üç ay önce Ermeni Patriği için gönderdim ve ona Ermeniler bir ihtilal başlatmaya veya Ruslara yardım etmeye kalkışırsa, onlara fesat gelmesini engelleyemeyeceğimi söyledim. Benim uyarımın bir etkisi olmadı ve Ermeniler bir devrim başlattı ve Ruslara yardım etti. Van'da ne olduğunu biliyorsun. Şehrin kontrolünü ele geçirdiler, hükümet binalarına bomba uyguladılar ve çok sayıda Müslümanı öldürdüler. Başka yerlerde ayaklanma planladıklarını biliyorduk. Şu anda Çanakkale Boğazı'nda canımız için savaştığımızı ve binlerce insanı feda ettiğimizi anlamalısınız. Biz böyle bir mücadele içindeyken, kendi ülkemizdeki insanların bize arkadan saldırmasına izin veremeyiz. Ne anlama gelirsek gelelim, bunu önlemeliyiz. Ermenilere halk olarak karşı olmadığım kesinlikle doğru. Zekalarına ve endüstrilerine en büyük hayranlığım var ve onların ulusumuzun gerçek bir parçası olmalarını görmekten daha iyi hiçbir şey istemem. Ama düşmanlarımızla ittifak kurarlarsa, Van ilçesinde yaptıkları gibi, yok edilmeleri gerekecek. Hiçbir adaletsizliğin yapılmadığını görmek için can atıyorum; Ancak kısa bir süre önce, suçsuz olduklarını anladığımda, tehcir edilen üç Ermeninin evlerine dönmeleri için emir verdim. Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika Ermenilere sempati duyarak ve onları cesaretlendirerek iyilik yapmıyor. Devrime meyilli bir halk için böyle bir teşvikin ne anlama geldiğini biliyorum. İttihat ve Terakki Partimiz Abdülhamid'e saldırdığında, tüm ahlaki teşviklerimizi dış dünyadan aldık. Bu cesaretlendirmenin bize çok yardımı oldu ve başarımızla çok ilgisi vardı. Aynı şekilde şimdi Ermenilere ve onların devrimci programlarına da yardımcı olabilir. Eminim ki bu dış ülkeler onları cesaretlendirmeselerdi, mevcut hükümete karşı çıkmak ve yasalara saygılı vatandaşlar olmak için tüm çabalarından vazgeçeceklerdi. Artık bu ülke mutlak kontrolümüz altında ve herhangi bir devrimciden kolayca intikam alabiliriz. mevcut hükümete karşı çıkmak ve yasalara saygılı vatandaşlar olmak için tüm çabalarından vazgeçeceklerdi. Artık bu ülke mutlak kontrolümüz altında ve herhangi bir devrimciden kolayca intikam alabiliriz. mevcut hükümete karşı çıkmak ve yasalara saygılı vatandaşlar olmak için tüm çabalarından vazgeçeceklerdi. Artık bu ülke mutlak kontrolümüz altında ve herhangi bir devrimciden kolayca intikam alabiliriz.
**Alıntı "Göçmenlik ve İltica: 1900'den Günümüze" - Sayfa 188 - Matthew J. Gibney, Randall Hansen - Sosyal Bilimler - 2005.
 
== Hakkında söylenenler ==
15

değişiklik