"Ziya Gökalp" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Vatan haini kelimesi çıkartıldı.)
*Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garb medeniyetindenim.
*Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı;<br>Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür...<br>Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,<br>Türk milleti bir bölünmez bütündür...
* Türkçülük; felsefeyi, tarihi ve içtimaiyatı kendisine rehber ittihaz ederek eski irfanı teşrih masası üzerine koyuyor. Onun suni unsurlarını, millî unsurlarını aramaya çalışıyor. Bu meseleler neticesinde Türk irfanının millî olan ve kökleri halkta bulunan hars kısmı meydana çıkacağı gibi Avrupa medeniyeti de esaslı bir surette buna ilave edilince müstakbel Türk irfanı millî harsla Avrupa medeniyetinden mürekkep olacaktır. Sanat hars manzumesine, edebiyat ise medeniyet manzumesine mensup olduğundan sanatımız gittikçe daha millîleşecek, edebiyatımız tamamıyla Avrupai ve Yunani olacaktır.<ref>Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki, 1918</ref>
*Herkesten, yaptığı iş ne olursa olsun, vecidli bir dini zihniyet içinde olmasını isterseniz, bunun ferdi ve içtimai (sosyal) sonuçları, ikiyüzlülük, dini riyakârlık ve istismarcılıktır.
*Felsefe, bilime aykırı hüküm çıkarmaz.
135

değişiklik