Ana menüyü aç

Değişiklikler

616 bayt eklendi ,  12 yıl önce
Yeni sayfa: Bağ-ı_dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezâran mest-i mağrurun...
Bağ-ı_dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz

Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezâran mest-i mağrurun humârın görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisâra pâydar olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengin hisârın görmüşüz

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhtır sermâyesi
Biz bu meydanın nice çâbuk-süvarın görmüşüz

Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murat
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâdehârın görmüşüz

Nâbi
5

değişiklik