"Türkçe atasözleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

geri
(geri)
 
== A ==
* [[Açlık|Aç]] köpek it fırın damı deler.
* Akıl para ile satılmaz.
* Ak akçe kara gün içindir.
* Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş.
* Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
* Boş fıçı çok langırdar.
* * Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
* Bekleyen derviş muradına ermiş.
* Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
* Bahar çiçeğiyle güzeldir.
* Bal yiyen baldan bıkar.
* Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
* Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.
* Besle kargayı oysun gözünü.
* Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.
* Bir bütün bir yarımdan iyidir.
* Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez geden bilmez.
* Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.
* Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
* Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu
* Beş parmağın beşi de bir değil
* Bin dinle, bir söyle
* Bir ayağı çukurda
* Büyük lokma çukurda kalır
* Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
* Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
* Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
* Bir ahırda at da bulunur eşek de.
* Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş.
* Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar.
* Baba mirası yanan mum gibidir.
* Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.
* Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.
* Bağ dua değil, çapa dua ister.
* Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
* Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola.
* Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.
* Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.
* Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.
* Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.
* Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.
* Bal döksen yalanır.
* Bal olan yerde sinek de bulunur.
* Bal tutan parmağını yalar.
* Bal, bal demekle ağız tatlanmaz
* Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
* Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.
* Baskın basanındır.
* Baskısız yongayı yel alır.
* Bastığın yer bayram olsun.
* Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.
* Baş nereye giderse, oyak oradadır.
* Başıma uymayan takke elin olsun.
* Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.
* Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.
* Başsız evin köpeği çok havlar.
* Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.
* Bedava sirke baldan tatlıdır.
* Bekâr gözü ile kız alınmaz.
* Bekâra karı boşamak kolay gelir.
* Beleş peynir fare kapanında bulunur.
* Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
* Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.
* Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
* Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.
* Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
* Beş kuruşluk fener o kadar yanar.
* Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
* Bıçak sapını kesmez.
* Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
* Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
* Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
* Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
* Bin bilsen de bir bilene danış.
* Bin ölçüp bir biçmeli.
* Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
* Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
* Bir ağaçta gül de biter, diken de.
* Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
* Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
* Bir bulutla kış gelmez.
* Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
* Bir dirhem et, bin ayıp örter.
* Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
* Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
* Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
* Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.
* Bir koyundan iki post olmaz.
* Bir musibet bin nasihatten iyidir.
* Bir nalına vurur, bir mıhına.
* Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
* Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.
* Biri eşikte, biri beşikte.
* Birlikten kuvet doğar.
* Bitli baklanın kör alıcısı olur.
* Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.
* Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.
* Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.
* Borç yiğidin kamçısıdır.
* Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.
* Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.
* Boşboğazın sigarası yanmaz.
* Bugün bana ise yarın sana.
* Bugünkü işini yarına bırakma.
* Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.
* Bülbülün çektiği; dili belasıdır.
* Büyük ekmek, büyük bezeden olur.
* Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
* Büyük zekalar birlikte düşünürler.
* Bıldır ki hurmalar götünü tırmalar.
* Baba borç yapar çol çocuk aç yatar.
* Bu günün küçükleri yarının büyükleri.
* Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
* Babadan mal kalır, kemal kalmaz.
* Babaya dayanma, karıya güvenme.
 
==C==
* Cömert derler, maldan ederler, yiğit derler candan ederler.
*
* Can çıkar, huy çıkmaz.
* Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar.
* Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez.
* Cana gelecek mala gelsin.
* Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.
* Can çıkmayınca huy çıkmaz.
* Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.
* Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.
* Can boğazdan gelir.
* Can çıkmadan ümit kesilmez.
* Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.
* Canı yanan eşek atı geçer.
* Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer.
* Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur.
* Can cümleden azizdir.
* Cins kedi ölüsünü göstermez.
* Cömert ile nekesin harcı birdir.
 
==Ç==
==E==
* Eğreti ata binen tez iner.
* El elin eşeğini ıslıktürkü çığırarak arar.
* Emanet eşeğin yuları gevşek olur.
* Elmanın dibi göl, armudun dibi yol (olmalı).
*Fırsat eldeyken sürün devranı.
*Fakirlik ayıp değil,tembellik ayıp.
*Fare dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
*Faydasız baş,mezara yaraşır.
*Fazla naz aşık usandırır.
* Şimşek çakmadan gök gürlemez.
 
==T==
ÖçüÜüüüüüü--#redirect[[]]Ş
* Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer.
* Tasa doyurur, acı acıktırır.
* Taşıma su ile değirmen dönmez.
* Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
* Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
* Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
* Tereciye tere satılmaz.
* Vakitsiz öten horozu keserler.
* Var ne bilsin yokun halinden.
 
 
== Başlık yazısı ==
 
== Y ==
* Yalancı kim?İşittiğini söyleyen.
* Yanık yerin otu tez biter.
* Yol sormakla bulunur.<sup></sup><sub></sub><sup></sup>#redirect[[]][[Kategori:]]; hakkını yeme.
* Yolundan giden yorulmaz.
* Yük altında ancak eşek (HAMAL)kalır.
* Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
* Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına.
* Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
* Yarım hekim candan ,yarım hoca dinden eder
* Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer
* Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
* Yemeye hazır dayanmaz.
* Yenilen pehlivan, güreşe doymaz.
* Yiğidi öldür; hakkını yeme.
* Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta (ihtiyarlıkta) avrat alma el için.
* Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.
385

değişiklik