"Mahir Çayan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* (''"Cezaevinde açtığınız tünelden çıkan toprağı ne yaptınız?" sorusuna cevaben'')<br>Topraksız köylüye dağıttık!
 
devrim* Devrim yolu engebelidir,
dolambaçlıdır, sarptır...
kurtuluşKurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan
gerillaların birbirine iletmesi ile
oligarşinin burçlarına dikilecektir.
herHer engebede düşen gerillaların
gövdesi bir devrim fırtınası
yaratır...
düşenDüşen gerillaların kanı
devrim yolunu kızıllaştırır,
aydınlatır...
düşenlerDüşenler geride kalmazlar,
onlar; emekçi halkın kalbinde,
ruhunda ve bilincinde, devrimin
önder ve itici sembolleri olarak
yaşarlar...
veVe onlar; liderdirler, liderler
devrim savaşında masa başında
oturmazlar, bu savaşta
en ön safta savaşırlar...
düşenlerDüşenler devrim için, devrim
yolunda vuruşarak düştüler.
kelbimizeKalbimize, ruhumuza ve bilincimize
gömüldüler...
onlarOnlar; kurtululuşa kadar savaş
şiarını devrim yolunda kanlarıyla yazdılar...
yolumuzYolumuz; devrim yolunda
düşenlerin yoludur...
 
kurtuluşaKurtuluşa kadar savaş"
 
[[Kategori:Kişiler-M]]
6

değişiklik