Türkçe atasözleri/Ç: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
* Çıracı olsam ay akşamdan doğar.
* Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.
* Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak, cümlenin muradını verecek hak.
* Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
* Çingen çalıyor, Kürt oynuyor.
* Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
* '''Çingeneye beylik vermişler, önce anasının ineğini kesmiş!''' Vasıfsız kişilere görev ve makam vermenin sakıncalarını hatırlatan bir atasözüdür (1964’lü ve Ankara-Gölbaşı-Gölbek köyünden Mustafa İncekara’dan naklen Said Dağdaş, 22.12.2010).
* '''Çingene musandıra bilmez!''' (Ankara’nın yerlisi bir erkekten naklen Said Dağdaş, 65 yaşında, Kastamonu, 2002): Çingenenin hayat tarzının farklı olduğunu ifadede kullanılır. ''“Çingene çadırında musandıra ne arar?”'' atasözü ile benzer anlamda.
* Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar.
* Çoban ne yesin ki köpeğine yedirsin
Anonim kullanıcı