Türkçe atasözleri/Ç: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
* '''Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme!''' (Resul Tosun'dan naklen Said Dağdaş ). Davetsiz, istenmediğin yere gitme. “''Millet oyunu azalttığı partilere hükümet çağrısı yapmamıştır. Atalar ne güzel söylemişler: “Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme''!”, (Dağdaş ve ark., 2006).
* Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.{{VS|Çalma elin kapısını, çalarlar kapını}}
* Çalma elin kapısını,çalarlar kapını.{{VS|Çalma elin kapısını,çalarlar kapını}}
* Çalıda gül bitmez,cahile söz yetmez.{{VS|Çalıda gül bitmez,cahile söz yetmez}}
* Çalışan demir pas tutmaz.
* Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.{{VS|Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz}}
* '''Çam dalından ağıl olmaz! El oğlundan oğul olmaz!''' (Dodurgalı Fatmana Dağdaş’dan naklen Said Dağdaş). Yaylada, ağıl yapımında çam dalını kullanmak elverişli değildir. Bunun yerine çoğunlukla ardıç dalı kullanılır. Hayatın bu uygulamasından örnek verilerek hazırlanan bir atasözüdür. "Çam ağacı" yerine "çam dalı" ifadesinin kullanımı yerindedir.
* '''Çam sakızı, çoban armağanı...''' (Fatmana Dağdaş'dan naklen Said Dağdaş).
* Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir.{{VS|Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir}}
* Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar.{{VS|Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar}}
* '''Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış…''' (Mersin-Erdemli’li, 1929’lu Mustafa Koç’dan nakleden 1976’lı oğlu Mahmud Koç’dan naklen Said Dağdaş, 7.5.2012).
* Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak.{{VS|Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak}}
* Çingene ciğer pişirir, yemeden karnınşişirirkarnın şişirir.{{VS|Çingene ciğer pişirir, yemeden karnınşişirirkarnın şişirir}}
* Çingene çadırında musandıra ne arar?.{{VS|Çingene çadırında musandıra ne arar?}}
* '''Çingene (Cingen) çalar! Kürt oynar!''' (Fatmana Dağdaş’dan naklen Said Dağdaş).
* Çobansız koyunu kurt kapar.{{VS|Çobansız koyunu kurt kapar}}
* Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır.{{VS|Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır}}
* '''Çocuğun yediği helal, giydiği haramdır!'''! Hızla büyüyen çocukların giyimleri de hızla değiştirilir. Harcanan para artar. Haram kazancın bereketi olmadığı gibi çocuk giyimindeki masrafların da haram olmasa bile masrafları artırdığı ima edilmektedir (Gülay Balta’dan nakleden Celil Yaman'dan naklen Said Dağdaş, 7.1.2011).
* Çocuk düşe kalka büyür.{{VS|Çocuk düşe kalka büyür}}
* Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte.{{VS|Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte}}
* '''Çürüksüz koz olmaz!''' (Fatmana Dağdaş’dan naklen Said Dağdaş). "Cevizin içinde çürük de bulunur! Her malda, hatta insanoğlunda da, az da olsa çürük bulunur!” anlamında.
* Çıkacak kan damarda durmaz.{{VS|Çıkacak kan damarda durmaz}}
* '''Akacak kan, damarda durmaz!''' (Fatmana Dağdaş'dan naklen Said Dağdaş)
* Çıngıraklı deve kaybolmaz.{{VS|Çıngıraklı deve kaybolmaz}}
* Çabuk parlayan çabuk söner.
* Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
* Çamura taş atma üstüne sıçrar.
* Çatal kazık yere batmaz.
* Çıkmayan candan umut kesilmez.
* Çıngıraklı deve kaybolmaz.
* Çıracı olsam ay akşamdan doğar.
* Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.
* Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
* Çingen çalıyor, Kürt oynuyor.
* Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.
* Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
* '''Çingeneye beylik vermişler, önce anasının ineğini kesmiş!''' Vasıfsız kişilere görev ve makam vermenin sakıncalarını hatırlatan bir atasözüdür (1964’lü ve Ankara-Gölbaşı-Gölbek köyünden Mustafa İncekara’dan naklen Said Dağdaş, 22.12.2010).
* '''Çingene musandıra bilmez!''' (Ankara’nın yerlisi bir erkekten naklen Said Dağdaş, 65 yaşında, Kastamonu, 2002): Çingenenin hayat tarzının farklı olduğunu ifadede kullanılır. ''“Çingene çadırında musandıra ne arar?”'' atasözü ile benzer anlamda.
* Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar.
* Çoban ne yesin ki köpeğine yedirsin
* Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
* Çocuk oyundan, aptal düğünden usanmaz.
* Çocuğu işe gönder, peşinden sen git.
Anonim kullanıcı