Türkçe atasözleri/G: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
* Gafile kelam, nafile kelam. {{VS|Gafile kelam, nafile kelam}}
* Garibin yardımcısı Allah'tır. {{VS|Garibin yardımcısı Allah'tır}}
* Garip kuşun yuvasını Allah yapar. {{VS|Garip kuşun yuvasını Allah yapar}}
* Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş. {{VS|Gavurun tembeli keşiş,Müslüman'ın tembeli derviş}}
* Geç olsun da güç olmasın. {{VS|Geç olsun da güç olmasın}}
Anonim kullanıcı