"Liberalizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır - ''[[Lord Acton]]''
 
* Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu. - ''Frédéric[[Frederic Bastiat]]''
 
* Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır. - ''[[Louis Brandeis]]''
 
* Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir. - ''[[Isaiah Berlin]]''
 
* En güçlü büyüme ilkesi insanın seçiminde yatar. - ''[[George Eliot]]''
 
* Geçici güvenliği için özgürlüğünü verenler her kimse, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. - ''[[Benjamin Franklin]]''
 
* Hükümetler sansüre geçit vermemelidirler ve bu ancak basının özgür olması ile olabilir. Eğer erdemli bir hükümet ise kendisine karşı yapılacak herhangi bir saldırıdan korkmasına gerek kalmayacaktır. Doğa, insana ister dinin, ister politikanın isterse de hukukun içinde olmak üzere doğruyu bulup çıkarması için verilmiştir. - ''[[Thomas Jefferson]]''
 
* Seçim mermiden güçlüdür. - ''[[Abraham Lincoln]]''
 
* Korkusuzca özgür eğitilmiş bir neslin bizde olduğundan daha yaygın ve cesur umutları olacaktır. - ''[[Bertrand Russell]]''
 
* Özgürlük sorumluluk altına girmektir, bu yüzden birçok insan ondan korkar. - ''[[George Bernard Shaw]]''
 
* Her hangi bir zamanda kanun yapmaya gücü olanlar devletin en daimi amaçlarını ifade eden genel kurallara tabi olmadığı sürece özgürlüğü korumak çok zordur. - ''[[Arthur Shenfield]]''
 
* İnsanlara, onların iradelerine rağmen, zorla mutluluk reçeteleri yazmak politikacılar olarak bizim vazifemiz değildir. Bu özgürlüğün sonu olurdu. - ''[[Franz-Joseph Strauss]]''
 
* Söylediklerinize katılmıyorum, ama bunu söyleme hakkınızı sonuna kadar savunacağım. - ''[[Voltaire]]''
 
* İnsanın doğal hakları […] özgürlük, eşitlik, güvenlik, mülkiyet, toplumsal korunma ve baskıya karşı direnme haklarıdır - ''[[Marquis de Condorcet]]''
17

değişiklik