İşgal

Bir bölge üzerinde belirli bir gücün etkin geçici kontrolü
  • Kargalar gülistanı işgal ettiklerinde, bülbüller siner ve susar. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
  • Türkiye iradesini kaybetmiştir ve işgal altındadır. - Muammer Kaddafi
  • Ülkelerini işgal edelim, liderlerini öldürelim ve onları Hristiyan yapalım.[1]
(Ann Coulter, 11 Eylül saldırıları sonrasında Müslüman ülkeleri kastederek söyledikleri.)

KaynakçaDüzenle