Geçmiş birleştirme
Bu madde İbn Teymiyye ile tek başlık altında birleştirilmiştir. Sayfa geçmişinin de, hizmetliler tarafından, İbn Teymiyye maddesinin geçmişine aktarılması gerekmektedir.

İbn-i Teymiyye (d. 1263, Harran- ö. 1328, Şam), Selef/Selefiyye anlayışının en önemli âlimlerinden ve görüşleri çeşitli İslâm âlimlerini ve akımlarını etkilemiş olan âlim ve düşünür.


  • Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir. Değil mi ki göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır! [1]

KaynakçaDüzenle