• Hain ben sana neyledim? İki defa canını bağışlayıp üstüne üstlük bir de makam sahibi ettim. Bana bu düşmanlığın nedendir? Alçak! (Genç Osman, tahtından indirilmesinden sonra 20 Mayıs 1622 günü Yedikule Zindanı’nda hayaları sıkılıp kemendle boğulan 18 yaşındaki Sultan İkinci Osman’ın, idamından önce Sadrazam Davud Paşa’ya söyledikleri.)
 • Oğlum sen niye titriyorsun?! İlmek senin değil benim boynuma geçiyor! (Fatin Rüştü Zorlu-İdam sehpasında ilmeği boynuna geçirirken elleri titreyen cellada)
 • Beni ecnebilere yaranmak için asıyorlar. Buna adalet diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet. Çocuklarımı milletimin uğrunda yetim bırakıyorum. Allah, vatan ve millete zeval vermesin. Amin. (Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1915 yılında Ermeniler’e kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla astırılan ve daha sonra şehid ilan edilen Kemal bey’in Beyazid Meydanı’nda güneş batarken idamından önceki son sözleri)
 • Allah’ın laneti zalimin üstünedir. Zulümdür bu zulüm. (Maliye Nazırı Cavid Bey, Mustafa Kemal Paşa’ya karşı İzmir’de düzenlenmek üzereyken ortaya çıkartılan suikast girişimine katıldığı iddiasıyla 13 Temmuz 1926’da Ankara’da idamından önce söyledikleri)
 • Beni göğsümden vurun. (Benito Mussolini)
 • Hiç küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. (Adnan Menderes)
 • Yaşasın İttihad ve Terakki! (İttihad ve Terakki Partisinin fedaisi Yakup Cemil, 10 Eylül 1916’da Kağıthane’de kurşuna dizildi. Devlet idamından sonra ailesine vatani hizmet aylığı bağladı.)
 • Rica ederim şu paçamı düzeltiveriniz, çarpık duruyor. (Sarayın damadı Salih Paşa, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 1913 haziranında Beyazıd Meydanı’nda 11 kişi ile idam edilirken cellada ricası)
 • Ulan, ben senin avradının ırzını korumak için isyan etmiştim. Senin gibi herifi benim üzerime musallat etmelerinin sebebi budur, bilmiyor musun? Beni Allah’ın emrine karşı çıkmayıp da namusunu koruduğum için mi katledeceksin pezevenk? (Vardar Ali Paşa, Arkadaşı İbşir Paşa’nın hanımının namusunu korumak maksadıyla 1648’de isyan ve İbşir Paşa tarafından cellada verilen Vardar Ali Paşa’nın son sözleri)
 • Gel beru topal zorba başı! Bre kafir, abdest al! (IV. Murad, Sadrazam Topal Recep Paşa’yı 18 Mayıs 1632 günü idam ettirmeden hemen önce söyledikleri)
 • Kendini devlete hizmet mi ettim sanırsın. Bu kadar hazine mi sarf ettin? Şimdi de yaban yaban söylersin. (Sultan İbrahim, Sadrazam Yusuf Paşa’yı 22 Ocak 1646’da idam ettirmeden hemen önce söyledikleri)
 • Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizm-Leninizm'in yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Yaşasın işçiler, köylüler! (Deniz Gezmiş)
 • Allah memleketi korusun, millete zeval vermesin, haydi Allah'a ısmarladık. (Fatin Rüştü Zorlu)
16 Eylül 1961'de Yassı Ada'da idamından önceki son sözleri
 • 71 gün özgür yaşadım, artık ölüm umurumda değil.
18 Mart 1871 yılında kurulan Paris Komünü’nün dağıtılmasından sonra Federeler Duvarı’nın önünde kurşuna dizilen bir komüncü
Yanlışlıkla celladın ayağına bastığı zaman
 • Eşhedü enlâ ilahe illallah, ve eşhedü en...
Saddam Hüseyin - Kelime-i Şehadet getirişi yarım kalmıştır.
 • Erkek olun erkek!
Saddam Hüseyin - İdamından hemen önce yüzüne karşı "Yaşasın Sadr" diye bağıran cellatlarına söylemiştir.
 • Evlad-ı Kervelayme. Bê gunayme! Ayvo! Zulümo! Cinayeto!
(Evlad-ı Kerbela'yız. Günahsızız. Ayıptır! Zulümdür! Cinayettir!) Seyit Rıza
 • Hürriyetsiz bir memlekette yaşamaktansa namusuyla ölmek daha hayırlıdır. Gidiyorum işte. Hadi Allah'a ısmarladık.
(Beni o kadar yükseğe asın ki, beni asanlar ayaklarımın altında kalsın.)
TBMM 1. dönem Lazistan Mebusu Ziya Hurşit
 • Ne olurdu Edirne'de 101 yıl verseydin?!
Şeyh Sait - İdam hükmünü okuyan hakime
 • Memleket için hayırlı olsun!
Talat Aydemir - 1962 ve 1963 yıllarında iki kere askeri darbeye teşebbüs eden Kara Harp Okulu komutanı
 • Vay anasını bu ha, ben de başka şey zannediyordum. Bunu çok seyrettim. Hadi öyleyse gayret bizden, kuvvet sizden ama tez olun, canımı çok acıtmayın, ipimi boğazıma iyi geçirin.
Laz İsmail (İzmir Suikastı)
 • Zulüm ile yapılan bina payidar olmaz.
Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey (Ermeni tehcirine karşı çıkmıştır.)
 • Korkumdan değil harp meydanlarında bin defa ölüme göğüs gerdim fakat gözlerimi bile kırpmadım ölümün böylesi kahrediyor insanı ne olur beni kurşuna dizin ve bilin ki masumum.
Rüştü Paşa
 • Bırak gözlüğümü, sen vazifene bak!
İsmail Canbulat (İzmir Suikastı) (gözlüğünü çıkarmak isteyen cellat yamağına hitaben.)
 • Yolcu yolunda gerek, haklı haksız gidiyoruz işte. Ne diyeyim mukadderat. Memleket selamet bulsun.
Albay Rasim Bey
 • Çocuklarıma söyleyin katiyen siyasetle uğraşmasınlar. Okusunlar çalışsınlar fikir adamı olsunlar. Yaşasın mefkurem, payidar olsun Türklük.
Mehmet Halis Tarıkahya

Ayrıca bakınız

değiştir