İktisat

Adnan MenderesDeğiştir

  • Bize göre hususi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lazımdır.

August StrindbergDeğiştir

  • İktisat nedir ki? Üst sınıfın alt sınıfların emeğinin meyvalarına el koymak için icat ettiği bir bilim.