• Bir insan, verdiği sadakanın sevabına, fakirin sadakaya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla muhtaçtır.