İmam Şa’bi

  • Bir insan, verdiği sadakanın sevabına, fakirin sadakaya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla muhtaçtır.