İnayet Han
Hintli Sufi müzisyen ve ruhani öğretmen.
Doğum tarihi 5 Temmuz 1882
Doğum yeri Baroda, Gucarat, Hindistan
Ölüm tarihi 5 Şubat 1927
Ölüm yeri Delhi, Hindistan
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Herkes ektiğini biçer; sonunda cennet de bir zihin halidir, cehennem de.
  • Yol, boşluktur. Kişi kendisini ortadan kaldırdığı zaman bir boşluk oluşur. Bir insan ‘Ben’ dediği sürece kendi yolundaki bir taştır. Kendini ortadan kaldırdığı zaman ise ‘yol’dur, ‘boşluk’tur. Herkesin aradığı ‘gerçek-kendi’dir, yani tanrı. Sahte benlik (ego) ortadan kalktığında insanın olabileceklerinin sonu yoktur.
  • İnsanın aynı hedefe varabileceği pek çok yol vardır, hattâ hiç hayal edilemeyecek yollar bile vardır.
  • Sıkıntılarımız, hayal kırıklıklarımız, zaaflarımız ve beğenmediğimiz yanlarımız aslında kendi gerçek benliğimizi yeterince kavrayamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Biz yalnızca sahte benliğimizin bilincindeyiz, gerçek benliğimizin değil. Yapılması gereken gerçek benliğimizi ortaya çıkarmaktır... Tüm yoga uygulamaları, onların meditasyon ve zihinsel yoğunlaşmaları işte bu gerçek benliği ortaya çıkarmak içindir.
  • Sufizm bir din mi, felsefe mi, yoksa mistisizm midir? Her üçü de. Eğer ondan dini öğrenmek istiyorsanız, bir dindir; bilgelik öğrenmek isterseniz, felsefedir; ruhun gelişiminde rehberlik etmesini istediğinizde mistisizm olur. Gerçekte ise üçünün de ötesindedir.
  • Bir insanın okült ve psişik güce, sezgi ve ilham melekesine sahip olamamasının nedeninin sevgi gücünü geliştirememiş olduğunu söylemek abartı değildir.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de İnayet Han ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.