• Hiçbir araştırma matematiksel ispattan geçmedikten sonra bilim adını almaya layık olmaz. - Leonardo Da Vinci