Şair

şiir yazan ve yayımlayan kimse

Şâir, şiir yazan veya söyleyen kimsedir.

Şair
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kaynakça Değiştir