Şeyh Hamid-i Veli

mutasavvıf ve âlim
  • Şiir ve şarkı (günaha götürüyorsa) dinlemekten kaçının.