Ahmet Haşim

Türk sembolist şair (1887- 1933)


Ahmet Haşim
Doğum tarihi 1885
Doğum yeri Bağdat
Ölüm tarihi 4 Haziran 1933
Ölüm yeri İstanbul
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipedi maddesi


SözlerDüzenle

  • Şiir, resullerin sözü gibi, muhtelif teşrifata müsait bir vüs'at ve şümulü hâiz olmalı. Bir şirin manası diğer bir mana olmaya müsait oldukça her okuyan ona kendi hayatının da manasını izafe eder ve bu suretle şiir, şairle insanlar arasında müşterek bir teessür lisanı olmak pâyesini ihraz edebilir. En zengin, en derin ve en müessir şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı ve binaenaleyh nâ-mütenâhî hassasiyetleri isti'âb edecek bir vüs'ati olandır. Mahdud ve münferit bir mananın çemberi içinde sıkışıp kalan şiir, hududu, beşeri teessürâtinin mahşerini çeviren o mübhem ve seyyâl şiirin yanında nedir?[1]

KaynakçaDüzenle

  1. Ahmet Haşim (1926). "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar", Piyâle

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikikaynak'ta Ahmet Haşim ile ilgili belge kayıtları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Ahmet Haşim ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.