Akşemseddin

Türk alim ve tıp insanı

Akşemseddin (d. 1389 Şam, ö. 1459 Göynük) asıl adı ile Mehmed Şemseddin, çok yönlü İslam alimi ve bilim insanıdır.

SözleriDüzenle

  • Ey asker! Biliniz ki, bu fetih Cenâb-ı Hak katında size ve Sultan Mehmed Han'a takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imândan sapıtmış olur.
(Akşemseddin'in orduya yaptığı konuşma)
  • Sen devlet işlerini gereği gibi yerine getirmeye ve saltanatı devam ettirmeye mecbursun ve bununla görevlisin. Sen benim halvetime girersen dünyanın düzeni bozulur. Senin sâlik olman değil, mâlik olman lâzımdır...
(Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethinden sonra, kendisini dervişliğe kabul ederek irşatlarda bulunmasını istemesi üzerine verdiği cevap)