Ali Naki

On İki İmam'ın onuncusu
Ali Naki
Doğum tarihi 8 Eylül 829
Doğum yeri Medine
Ölüm tarihi 27 Haziran 868
Ölüm yeri Samarra
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kaynaksız sözler

değiştir
 • Allah, dünyayı imtihan yeri, ahireti ise netice evi yapmış ve dünyanın imtihanını ahiret mükafatının sebebi kılmıştır...
 • Allah dünyayı musibet, ahireti ise mükafat evi kılmıştır. Dünya musibetini, ahiret sevabının sebebi ve ahiret sevabını da, dünya musibetinin bedeli kılmıştır.
 • Allah’a itaat eden kimse, halkın gazabına aldırış etmez. Allah’ı gazaplandıran ise bilsin ki halkın gazabına müstehak olur.
 • Allah-u Teala’nın kulun kendisini çağırmasını istediği bazı yerler vardır; kim o yerlerde dua ederse, duası kabul edilir, Hz. Hüseyin’in haremi de o yerlerden biridir.
 • Anne ve babaya karşı gelmek, fakirliğe ve zillete sebep olur.
 • Başıboşluğun doğuracağı pişmanlığı hatırlayarak ihtiyatlı ve ileri görüşlü ol.
 • Can vereceğin anı aklına getir, ne dostunun sana faydası olur ve ne de doktorlar seni ölümden kurtarabilir.
 • Dünya bir pazardır, bazıları orada kazanır, bazıları ise zarar görür.
 • Elinin altında olan bir kimseye kızmak alçaklıktır.
 • Fakirlik, ihtiras ve ye’sten (Ümitsizlikten) ibarettir.
 • Halk, dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleriyle tanınırlar.
 • Hased, iyi amelleri mahveder ve halkın gözünde insanı menfur kılar.
 • Hased etmekten kaçın; çünkü onun tesiri sende zahir olur, düşmanındaysa bir tesiri olmaz.
 • Hayırdan daha hayırlı, o hayırı yapandır. Güzel sözden daha güzel, onu söyleyendir. İlimden daha değerli, onu taşıyandır. Kötüden daha kötü, şerr amelde bulunandır.
 • Heva ve hevesine uyan, nefsinin; cahil de kendi dilinin esiridir.
 • İncittiğin bir kimseden samimiyet bekleme. Aldattığın bir kimseden vefa bekleme.
 • Kendi kadrini bilmeyenin şerrinden emin olma.
 • Kendini beğenen kimseyi yeren çok olur.
 • Kendini beğenmek, insanı ilim öğrenmekten alıkoyar.
 • Kim Allah tarafından günah işlemeğe mecbur kılındığını zannederse, kendi günahını Allah’a maletmiştir ve Allah’ı, günahkarları cezalandıracağı için zulme nisbet vermiştir.
 • Kim Allah’ın, elemli cezasından emin olursa, tekebbür eder; öyle ki, sonunda O’nun kazasına ve geçerli emrine duçar olur.
 • Kim Allah’tan çekinirse, ondan çekinirler. Kim Allah’a itaat ederse, ona itaat ederler. Kim yaratana itaat ederse, yaratığın gazabından korkmaz. Kim Allah’ı gazaplandırırsa, yaratığın kendisine gazap edeceğine yakin etmelidir.
 • Kim Allah’tan taraf açık bir delili olursa (yakin derecesine varırsa) kesip doğrasalar bile, dünya musibetleri ona kolay gelir.
 • Meşveret ettiğinde kendi düşünce ve dostluğunu senden esirgemeyen kimsenin sözünden çıkmamaya çalış.
 • Münakaşa, kökleşmiş dostlukları da bozar.
 • Nimetlerin kadrini bilerek onları koruyun ve onlara şükrederek artmasını isteyin.
 • Niyetini doğrultmadan bir iş yapan kimsenin amelini Allah kabul etmez.
 • Sana sevgi besleyip görüş belirleyenin görüşüne uy.
 • Şaka, cahil insanların yaptığı ve ahmakların da eğlendiği bir iştir.
 • Şükredenin şükrünün verdiği mutluluk, şükre sebep olan nimetin verdiği mutluluktan daha çoktur. Çünkü nimet metadır, şükrü ise hem nimettir ve hem de mükafat.
 • Tabiatı bozulmuş insanlara artık hikmet tesir etmez.
 • Talebe ve öğretmen, ilmin ilerlemesinde ortaktırlar.
 • Yumuşak akıllı zalimin, yumuşaklığı vasıtasıyla zulmünü affetrmesi mümkün olduğu gibi, haklı sefih’in (ahmakın) akılsızlığı da, onun haklı olmasını gösteren nuru söndürebilir.
 • Zenginlik, arzunun azlığı ve yetecek miktara razı olmandır.
Ali Naki ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.