Alkış

  • Alkış zayıfların amacı ve sonudur. - C. Colton