Alvin Toffler

Amerikalı yazar (1928 – 2016)
Alvin Toffler
Amerikalı yazar ve gelecekçi.
Doğum tarihi 4 Ekim 1928
Doğum yeri New York
Ölüm tarihi 27 Haziran 2016
Ölüm yeri Los Angeles
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
21 Yüzyılın cahilleri, okuma yazma bilmeyenler değil, yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden öğrenmeye, değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır!  Alvin Toffler (2006)

Alvin Toffler (3 Ekim 1928 - 27 Haziran 2016); sayısal devrim, iletişim devrimi, şirket devrimi ve teknolojik tekilliği tartışan çalışmalarıyla bilinen Amerikalı yazar ve gelecekçi.

Sözleri

değiştir
 • Gerçekler daima kusurludur.    
 • Gelecek gereğinden önce gelecek.
 • Kütüphane zihin için bir hastanedir.   
 • Değişimin büyük hırıltı motoru - teknoloji.   
 • Değişim, geleceğin hayatlarımızı istila ettiği süreçtir.  
 • Yeryüzü dörtnala kendi nihai sonuna doğru koşuyor.   
 • Toplumun hastanelerde çalışacak insanlara ihtiyacı vardır.  
 • Bilgi üstün Sanayi çağının merkezinde oturan temel gerçektir.
 • Para ve çılgınlık Batı edebiyatının iki büyük temasını oluşturur.  
 • İnsanoğlu öncelikle şimdiye ışık tutmak için geleceği araştırmıştır.
 • İnsanlar için yaşam ve özgürlük dışında en büyük değer eğitimdir.
 • Toplumdaki yoğun değişiklikler çatışma olmaksızın gerçekleşmezler.
 • Bazı kuşaklar bir uygarlığı yaratmak, bazıları da sürdürmek için doğar.    
 • Hayal gücümüz yanlış yapma korkusunu bir yana koyduğu sürece özgürdür.   
 • Eğer toplum içine kabul süresi kısalmışsa, ayrılıkta önemini yitirmiş demektir.   
 • Zaman kullanımını değiştirmek, tüm insan deneyimlerini değiştirmek demektir.   
 • Buraya gülmeye mi gelmiştik, ağlamaya mı? Ölüyor muyuz, yoksa doğuyor mu?   
 • İfade özgürlüğü artık siyasi bir incelik değil, ekonomik rekabetin bir ön koşuludur.    
 • Koyun gibi mutlu olmaktansa, düşünmeğin ve yalnızlığın acısını çekmeye razıyım.   
 • Artık “ne kadar büyükse o kadar iyidir” yerine, “küçük ama etkili” prensibi geliyor.    
 • Geleceğin insanları tarihte, kendini en iyi tanıma olanaklarına sahip kişiler olacaklardır.  
 • Çokuluslu bir şirketi ele almak kıvranan bir balığı iki parmakla yakalamak kadar zordur.
 • Dünyadaki yoksulların sorununa değinmek için ne yazık ki çok az araştırma yapılmıştır.  
 • Geleceğin cahili, okumayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.  
 • Senaryolar, ne kadar mantıklı olurlarsa olsunlar, hayâl ürünü olmaktan öte geçemezler.  
 • İnsanoğlunun hırsı ve bencilliği yüzünden, daha önce okyanuslar böylesine zehirlenmedi.  
 • Toplum, yaşlıları gözeten ve nasıl şefkatli ve dürüst olunacağını bilen insanlara ihtiyaç duyar.
 • Eğer kendi stratejinizi geliştirmezseniz, bir başkasının stratejisinin bir parçası haline gelirsiniz.    
 • Gerçekleşen şey sadece bir teknoloji devrimi değil, en dolu anlamıyla yeni bir uygarlığın gelişidir.   
 • Küçük Şeyler yaparken büyük şeyler düşünmelisiniz o zaman tüm Küçük Şeyler doğru yöne gider.   
 • 21. yüzyılın cahilleri eskiden öğrendiği ve artık işe yaramayan bilgilerden vazgeçmeyenler olacaktır.   
 • Hayvan türleri bir gecede yok olmadı; madenler daha önce dünyanın yüzeyini böylesine hırpalamadı.   
 • İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında isebilgili olan kazanacaktır.
 • Bize kaos gibi görünen şey, aslında gücün yeni uygarlığa uygun şekilde yeniden düzenlenmesinden ibaret.  
 • Bugün, öğrenimi çalışmayla, politik mücadeleyle, toplum hizmeti ile ve hatta oyunla birleştirmemiz gerekiyor.  
 • İkinci ve Üçüncü dalga grupları arasındaki çatışma, aslında bugün uygarlığımızı saran politik gerilimin odağıdır.     
 • Bir sonraki büyük patlama genetik ve bilgisayarın birleştirildiği gün olacak. Organik bir bilgisayardan bahsediyorum.   
 • Zaman bilinmeyen bir geçmişten günümüze kadar gelen ve gelecekte bilinmeyen bir noktaya doğru uzanan bir çizgi.   
 • Tarihin hiç bir diliminde, bu kadar çok insanın böylesine bir heyecan ve hevesle enerji kaynağı aradığını göremezsiniz.  
 • Enerji sorununun sadece bir miktar sorunu değil, aynı zamanda bir yapı sorunu olduğu genellikle gözden kaçırılmıştır.  
 • Bugünün liderlerlerinin "zayıflığı", kişilik özelliklerinden ziyade, güçlerinin dayandığı kurumların yıkılışının bir sonucudur.  
 • Bizler batan Titanik gemisinde hayatlarımızı kurtarmaya çalışırken, onlar hala güvertede en iyi koltuğu kapma peşindeler.  
 • Hepimiz, ölmekte olan İkinci Dünya düzeniyle, doğmakta olan Üçüncü Dünya uygarlığının arasında sıkışmış durumdayız.   
 • Eğitim hakkındaki tüm geleneksel varsayımlarımız, gerek zengin ve gerekse yoksul ülkelerde yeniden incelenmek zorunda.   
 • Daha önce saç spreyleri ozon tabakasını delmedi veya termik kirlilik yüzünden gezegenin iklim düzeni tehdit altına girmedi.   
 • Öğrencilere nasıl öğreneceklerini, nasıl öğreneceklerini ve yeniden öğreneceklerini öğreterek, eğitime güçlü bir yeni boyut eklenebilir.  
 • Zaman, evrenin farklı yerlerinde farklı hızlarda akıyor . Fritjof Capra. Dolayısıyla, zaman tekliğinden söz etmemiz kesinlikle mümkün değil.
 • Artık on iki yaşındaki çocuklar yaşlarının gerektiği gibi davranmıyorlar ; elli yaşındaki büyüklerse on iki yaşındaki çocuklar gibi davranıyorlar.   
 • Hükümetler olarak, geleceğe plansız, ümitsiz ve vizyonsuz bir şekilde bakmak yüzünden programların birbirine karıştığı krizlerle tökezleyeceğiz.
 • Dünya üzerinde yeni bir uygarlığın ortaya çıkışı, eski ilişkiler sarsılmadan, rejimler devrilmeden ve finansal sistem çalkalanmadan gerçekleşmez.  
 • Acımasız bir sonuca doğru itilmekteyiz. Bir yerden bir yere göçen yeni göçebeler gibi insanlar bir örgütsel yapıdan diğerine sürekli taşınır olacaklardır.   
 • Toplum yalnızca bilişsel değil, fakat duygusal ve harekete geçiren becerilere de ihtiyaç duyar. Toplumu sadece veriler ve bilgisayarlarla yürütemezsiniz.  
 • Bugün adına “ileri bilim” dediğimiz şeyin büyük bölümü, zengin ülkelerin sorunlarını çözmek için zengin ülkelerde bilim adamları tarafından geliştirilmiştir.  
 • Bugün dünyanın her yerindeki laboratuvarlarda genetik mühendisler tamamen yeni canlı formları üretebiliyorlar. Evrimin kendisini çoktan geride bıraktılar bile.
 • 21 Yüzyılın cahilleri, okuma yazma bilmeyenler değil, yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden öğrenmeye, değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır!   
 • Günümüzde partiler ve adaylar ne söylerlerse söylesinler, aslında gerilmekte olan endüstri sisteminden daha fazla pay koparma çabasının ötesine geçemiyorlar.    
 • Söz gelişi eğer insanlık tarihinin son 50.000 yılda yaklaşık 62 yıllık yaşam sürelerini bölünse 800 yaşam süresi geçirildiği ortaya çıkar. 800 yaşam süresinin 650’si mağaralarda geçmiştir.   
 • Sorun, endüstri uygarlığının son dönemlerini kimin yöneteceği değil, onun yerini almaya başlayan yeni uygarlığı kimlerin şekillendireceğidir. Bu yarınlar için bir “mutlak hakimiyet” savaşıdır.
 • İleri teknoloji ülkelerindeki bizler, gelecek kuşaklar için yeni kuramlar ve organizasyonlar yaratmayı kendimize görev bilirsek, enerjiden çok daha güçlü bir şeyi serbest bırakabiliriz: Kolektif hayal gücü.  
Alvin Toffler ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.