Amerikan atasözleri

Vikimedya liste maddesi
Amerika Birleşik Devletleri
 • Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.
 • Balayı, genç gelinin omzunuzda ağlamayı bırakıp; ensenizde boza pişirmeye başladığı gün biter.
 • Balık ve konuk üç günde kokar.
 • Bir cümlenin ortasında 'ama' ya da 'fakat' varsa o cümlenin baş tarafına pek önem vermeyin.
 • Bir insan sana "eşek " derse umursama, ama 5 kişi sana "eşek" derse git kendine bir semer al.
 • Bir kadının yüzündeki ifade,sırtındaki elbiselerden daha mühimdir.
 • Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.
 • Cesur adamın bakışı, korkağın kılıcından daha çok düşman titretir.
 • Çaydanlık bakmakla kaynamaz.
 • Dehanın bir bölümü ilham, üç bölümü terdir.
 • Devlet memurları, başsız çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama dışarı çıkaramazsınız.
 • Eski zaman genç kızı, utanınca kızarırdı; şimdiki genç kız, kızarınca utanıyor.
 • Hata işlemeyen hiçbir şey yapmıyor demektir.
 • İtle yatan bitle kalkar.
 • Kaybetmekten yılmayan, kazanmanın eşiğindedir.
 • Komşunu sev, ama bahçe duvarını yıkma.
 • Odununu kendi kesen, iki kere ısınır.
 • Sır dolu kalp zindan, kalbin sahibi gardiyandır.
 • Talih bir defa güldü mü, talaşla beyin arasında fark yoktur.
 • Zorluk seni zorlayıncaya kadar, sen zorluğu zorla.
 • Ağaç diken, kendinden başkasını da sevdiğini gösterir.
 • Ağacın hatırladığını balta unutur.