Antiphanes, Antik Yunan komedi şairi, orta komedinin temsilcisi, sayısı üç yüz elliyi aşan piyeslerinden hemen hiçbir şey kalmamıştır

  • İnsan iki şeyi saklayamaz: Sarhoş olduğunu ve aşık olduğunu.