Aristokrasi

siyasi hükûmet şekli

Arthur SchopenhauerDeğiştir

  • Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.